Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

10 - 02 - 2023

Nieuw profielvak E&O

Het platform E&O werkt, samen met OCW, CvTE, Cito en SLO aan een nieuw profielvak voor het profiel Economie en Ondernemen. Er ligt intussen een concept examenprogramma en een concept syllabus waarop de ontwikkelaars graag uw reactie willen. Docenten E&O worden uitgenodigd hun mening te geven over het concept examenprogramma en de concept syllabus.

Lees meer over de veldraadpleging


 

Ook een pilotschool worden voor het vernieuwde programma Economie en Ondernemen?

U kunt als pilotschool deelnemen aan de pilot rond het nieuwe examenprogramma E&O. Heeft u interesse? Meld u dan bij OCW.

Om zoveel mogelijk scholen de gelegenheid te bieden deel te nemen aan het nieuwe programma, kunnen scholen zich bij het ministerie van OCW aanmelden. Dit betekent dat scholen zich mogen inschrijven voor:

 • cohort 2023-2025, waarbij leerlingen in klas 4 examen doen in het voorjaar 2025;
 • cohort 2023-2025, waarbij leerlingen in klas 3 examen doen in het voorjaar 2024.

Aan DUO wordt het verzoek gedaan een vakcode te creëren voor E&O nieuwe stijl, zodat de scholen de leerlingen hiervoor kunnen inschrijven. Deze code zal geldig zijn vanaf augustus 2023. Deelname aan die nieuwe programma kent dezelfde voorwaarden als afgelopen jaar:

 • de school ontvangt een ontheffing voor het huidige vak E&O;
 • deelname aan regiobijeenkomsten en/of landelijke bijeenkomsten, georganiseerd door het Platform E&O en/of SLO is verplicht;
 • scholen geven feedback op het examenprogramma en syllabus;
 • geen subsidie.

Wanneer scholen willen deelnemen aan de volgende ronde met pilotscholen, stuur een e-mail naar dhr. Gerhard Koning van OCW: g.h.koning@minocw.nl, met vermelding van:

 • naam school (basis, kader of gl)
 • naam locatie/afdeling
 • adresgegevens school
 • BRIN-nummer school/locatie
 • contactpersoon school/contactgegevens
 • examen in klas 4 (2025) of in klas 3 (2024).

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.