Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Nieuws

Filteren op:
Keuzevakken
07 oktober - 2019

Leren over waterkwaliteit en visstandbeheer bij Aeres VMBO

Dit schooljaar zijn 16 leerlingen in de derde klas van het vmbo gestart met het gloednieuwe keuzevak visstandbeheer en sportvissen.

Meer lezen
Schoolexaminering
30 augustus - 2019

Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting in het vmbo

Het PTA staat volop in de belangstelling. In de handreiking vindt u veel informatie en PTA-voorbeelden.

Meer lezen
Keuzevakken
21 augustus - 2019

Internationale handel niet, Assisteren in de gezondheidszorg (Z&W) wel voor BB

Eén beroepsgericht keuzevak kan alleen als extra vak aan leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg aangeboden worden. Dat is het keuzevak ‘Internationale handel’. Bb-leerlingen die dit keuzevak willen volgen moeten daarnaast vier andere keuzevakken volgen en afsluiten.

Meer lezen
Vmbo
04 juli - 2019

Monitoring vernieuwing vmbo

Er wordt langjarig onderzoek gedaan naar de implementatie van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo.

Meer lezen
Keuzevakken
27 mei - 2019

Keuzevakken: verbreden of verdiepen?

Sinds de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s kent het vmbo beroepsgerichte keuzevakken.

Meer lezen
Vmbo
09 mei - 2019

Beroepsgerichte keuzevakken: bijna allemaal aangeboden

Geconcludeerd kan worden dat beroepsgerichte keuzevakken voldoen aan de ideeën op basis waarvan ze ontwikkeld zijn: keuze bieden aan leerlingen.

Meer lezen
Schoolexaminering
01 april - 2019

Wat moet en wat mag in de diplomering van de vmbo-leerwegen gl en tl?

De programma’s van deze beide leerwegen vertonen grote SE gelijkenis en veel scholen bieden leerlingen een programma aan waarbij ze in het examenjaar óf voor het gl- of voor het tl- diploma kunnen kiezen. Dit leidt bij een aantal scholen echter tot onduidelijkheden.

Meer lezen
Schoolexaminering
01 april - 2019

Werkbijeenkomst leidinggevenden vmbo: ‘Uw basiskwaliteit schoolexaminering op orde!’

Schoolleiders, directieleden, teamleiders, examensecretarissen: iedereen die de verantwoordelijkheid wil nemen om de kwaliteit van het PTA – en de processen daaromheen – op een duurzame manier te verbeteren, werken in deze werkbijeenkomst samen met twee experts een concreet actieplan uit voor hun school.

Meer lezen
Bevoegdheden
08 maart - 2019

Formele lesbevoegdheid voor docenten in het vmbo-profiel Dienstverlening en producten vanaf nu mogelijk

In september start Aeres Hogeschool Wageningen met de bacheloropleiding Docent en kennismanager Dienstverlening en producten.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT