Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Nieuws

Filteren op:
Schoolexaminering
29 april - 2020

Slaag-zakregeling nieuw vmbo

Er komen nogal wat vragen binnen over de wijze waarop de cijfers voor het beroepsgerichte programma tot stand komen in het nieuwe vmbo. In plaats van één cijfer dat twee keer meetelt krijgen leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen voor de nieuwe profielen twee cijfers die elk één keer mee tellen.

Meer lezen
Examens
18 maart - 2020

PTA hulplijn

SPV biedt scholen een hulplijn voor (inhoudelijke) vragen rond het aanpassen van de PTA’s.

Meer lezen
Schoolexamenbank
01 maart - 2020

Het online archief van de schoolexamenbank vmbo

De inhoud van de oorspronkelijke Schoolexamenbank vmbo is sinds kort beschikbaar in een Online Archief.

Meer lezen
Vmbo
05 februari - 2020

Veranderen van leerweg

De afgelopen maanden zijn er weer veel vragen gesteld met betrekking tot het veranderen van leerweg en stapelen in het vmbo.

Meer lezen
Schoolexaminering
08 januari - 2020

Schoolexaminering ……….. hoe pak je het aan?

De laatste jaren is er veel belangstelling voor schoolexamens en PTA’s. Wij helpen u hier graag mee en wel op twee manieren:

Meer lezen
Schoolexaminering
30 augustus - 2019

Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting in het vmbo

Het PTA staat volop in de belangstelling. In de handreiking vindt u veel informatie en PTA-voorbeelden.

Meer lezen
Schoolexaminering
01 april - 2019

Wat moet en wat mag in de diplomering van de vmbo-leerwegen gl en tl?

De programma’s van deze beide leerwegen vertonen grote SE gelijkenis en veel scholen bieden leerlingen een programma aan waarbij ze in het examenjaar óf voor het gl- of voor het tl- diploma kunnen kiezen. Dit leidt bij een aantal scholen echter tot onduidelijkheden.

Meer lezen
Bevoegdheden
23 november - 2018

Uitbreiding lesbevoegdheid vmbo-profiel Economie en Ondernemen

De bevoegdheden voor het vmbo-profiel E&O zijn uitgebreid met twee akten van bekwaamheid.

Meer lezen
Vmbo
21 februari - 2018

Het vmbo en zijn leerlingen

In dit boekje vindt u informatie over o.a. de onderbouw en bovenbouw, de leerwegen in het vmbo en de varianten, profielen en vakkenpakketten, de organisatie van het onderwijs en doorstroommogelijkheden.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT