Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Nieuws

Filteren op:
Nieuwe leerweg
27 mei - 2022

Planning van de nieuwe leerweg

Op 13 april is de tweede nieuwsbrief van het project Nieuwe Leerweg verschenen met o.a. een artikel over de invoeringsdatum. In dat artikel staat dat OCW beseft dat 2024 kort dag is en zich hierover beraadt.

Meer lezen
Praktijkgerichte programma's
27 mei - 2022

Stand van zaken praktijkgerichte programma’s

De ervaringen van het eerste pilotjaar worden verwerkt in de tweede versie van de concept examenprogramma’s voor de licentievrije programma’s. Daarnaast verschijnen binnenkort de eerste concept examenprogramma’s voor de licentiegebonden programma’s en ‘Techniek en innovatief vakmanschap’.

Meer lezen
Bijscholing
27 mei - 2022

Bijscholing nieuwe leerling/praktijkgerichte programma’s

Wilt u zich voorbereiden op de invoering van een praktijkgericht programma, dan kunt u deelnemen aan een van de scholingen rond deze programma’s.

Meer lezen
Lwoo en pro
27 mei - 2022

Bijzondere leerstoel ‘Leeromgeving en -loopbanen’ wordt voortgezet

Tien jaar geleden was SPV een van de initiatiefnemers voor de bijzondere leerstoel ‘Leeromgeving en -loopbanen’. In 2012 werd Marinka Kuijpers aangesteld als bijzonder hoogleraar voor deze leerstoel, die onderdeel is van de Open Universiteit.

Meer lezen
Lwoo en pro
27 mei - 2022

Stand van zaken bekostiging LWOO en PRO

In opdracht van het ministerie van OCW is onderzoek gedaan naar de optie van rechtstreekse financiering van het praktijkonderwijs en een verkenning uitgevoerd voor een indicator om de behoefte voor lwoo in een samenwerkingsverband te voorspellen.

Meer lezen
Vmbo
09 mei - 2022

Planning van de nieuwe leerweg: stand van zaken

Minister Wiersma buigt zich de komende maanden over de eerste ervaringen met de pilot praktijkgerichte programma’s en de gevolgen voor de nieuwe leerweg.

Meer lezen
Vmbo
05 mei - 2022

Denk mee via Onderwijskennis.nl

Bent u werkzaam in het vmbo of praktijkonderwijs en wilt u meedenken tijdens een korte online sessie op 2 of 9 juni 2022? Meldt u dan aan!

Meer lezen
Cspe
05 mei - 2022

CSPE-enquête 2022

Hoewel het profielvak dit jaar met een SE wordt afgesloten, willen we toch graag uw mening horen over het CSPE. Dat klinkt verwarrend, maar veel scholen maken, bij de afsluiting van het profielvak, gebruik van het CSPE 2022.

Meer lezen
Corona
05 mei - 2022

Peiling OCW over coronamaatregelen: vraag ook leerlingen en ouders deze in te vullen

Het ministerie van OCW wil via een peiling onderwijspersoneel, bestuurders, leerlingen en ouders vragen om ervaringen te delen over de coronamaatregelen in de afgelopen twee jaar.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT