Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Nieuws

Filteren op:
Vmbo
20 mei - 2021

Het schenken van alcohol in het schoolrestaurant

Het ministerie van VWS heeft de alcoholregelgeving aangepast, zodat vmbo-leerlingen met alcoholhoudende dranken mogen werken.

Meer lezen
Schoolexaminering
20 mei - 2021

Van formatief evalueren naar formatieve leeractiviteiten

Tamara van Schilt bouwt in haar masterclass voort op de masterclass van Judith Gulikers over de cyclus formatief evalueren door een programma van formatieve leeractiviteiten te introduceren.

Meer lezen
Sterk beroepsonderwijs
20 mei - 2021

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Het vormgeven van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo staat centraal in het digitale magazine Sterk Beroepsonderwijs. Verschillende leerlabs van vmbo en mbo werken aan het vormgeven van hun samenwerking en het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen of leerroutes.

Meer lezen
Nieuwe leerweg
20 mei - 2021

Landingspagina nieuwe leerweg

Samen met SLO, het Platform-TL en OCW werkt SPV aan de ontwikkeling van de nieuwe leerweg in het vmbo. Omdat we regelmatig vragen krijgen over de nieuwe leerweg, heeft SPV op haar site een landingspagina gemaakt met de leerweg als onderwerp

Meer lezen
NPO
20 mei - 2021

Menukaart Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

De menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs is beschikbaar. Het keuzemenu is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te helpen om de gevolgen van corona aan te pakken.

Meer lezen
Examinering
23 april - 2021

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO per 1 augustus 2021

Met ingang van 1 augustus 2021 wordt het Eindexamenbesluit VO op een aantal punten gewijzigd.

Meer lezen
NPO
17 april - 2021

Nationaal programma onderwijs (NPO)

Het ministerie van OCW werkt hard aan een Nationaal Programma Onderwijs dat tot doel heeft om vertragingen van leerlingen als gevolg van corona de komende twee jaar in te lopen.

Meer lezen
Nieuwe leerweg
17 april - 2021

Bijscholing nieuwe leerweg

SPV is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe leerweg en dan met name bij het scholingsdeel. Op de website bijscholingvmbo vindt u een button ‘nieuwe leerweg’ met daaronder een scholingsaanbod dat door alle vmbo-scholen gevolgd kan worden.

Meer lezen
Examens 2021
16 april - 2021

Examenfestival, maar dan anders

Het examenfestival kon dit jaar niet doorgaan. Via webinars hebben we geprobeerd u zo goed mogelijk te informeren over de examens 2021, de CSPE’s en de regels die rond deze examens gelden. Vragen hierover kunt u nog altijd via de site stellen.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT