Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

14 - 12 - 2023

Pisa laat daling basisvaardigheden van leerlingen zien

De resultaten van het Pisa-onderzoek waren de afgelopen tijd groot nieuws: leerlingen scoren minder op beheersing van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Een daling van de beheersing van basisvaardigheden is in heel Europa zichtbaar, mogelijk als gevolg van de coronapandemie. Dit is geen goed bericht en vraagt om actie.

SPV pleit, net als de Onderwijsraad voor koppeling van taal en rekenen aan beroepsgericht/praktijkgericht onderwijs, zodat voor leerlingen de contexten waarin ze taal en rekenen oefenen relevant en herkenbaar zijn. Daarbij zegt de Onderwijsraad: ‘als docenten van beroepsgerichte vakken de taalontwikkeling van leerlingen belangrijk vinden en eisen stellen aan hun taalgebruik, leerlingen uitgedaagd worden tot betere taalprestaties’.

Niet alleen de bijdrage van beroepsgerichte docenten is belangrijk, ook schoolbrede afspraken in alle vakken over ‘zo doen wij dat’ (deze uitleg geven we, deze eisen stellen wij), helpt om het taal- en rekenniveau van leerlingen te verbeteren.

SPV roept iedereen die invloed heeft op taal- en rekenbeleid op om te kijken welke aanpak past bij een groep leerlingen. Dit betekent niet automatisch dat er meer uren taal en rekenen op het rooster gezet moeten worden, zodat de Pisa-resultaten gaan stijgen.



Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT