Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

10 - 05 - 2023

Ruim 250.000 leerlingen krijgen nauwelijks aandacht van minister Wiersma

Vandaag presenteert de Onderwijsinspectie De Staat van het Onderwijs. De Sectorraad Praktijkonderwijs en Stichting Platforms VMBO zijn teleurgesteld in de eerste reactie van minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs op de Staat van het Onderwijs.

In de beleidsreactie van het kabinet op de Staat van het Onderwijs wordt nauwelijks gerept over de ruim 250.000 leerlingen die na de basisschool praktisch en beroepsgericht onderwijs volgen in het praktijkonderwijs, het vmbo basis, kader en de gemengde leerweg.

Er is veel aandacht voor basisvaardigheden als rekenen en taal, maar de leerlingen die niet zo makkelijk uit een boek leren en vooral leren door dingen te doen en te maken, komen er bekaaid vanaf. Nergens in de reactie wordt het concreet, en blijven we (alweer) wachten op een visie.

“Het is onbegrijpelijk dat in een tijd van schreeuwend tekort aan praktisch geschoold personeel deze ruim 250.000 leerlingen over het hoofd worden gezien. Het kabinet wil werk maken van kansengelijkheid en de onderwijsladder wordt vervangen door een onderwijswaaier waarbij ‘hoog’ en ‘laag’ terecht wordt uitgebannen. Toch lijken deze leerlingen geen prioriteit. We roepen minister Wiersma op om zo snel mogelijk te komen met zijn beloofde visie op het praktisch en beroepsgericht onderwijs in het VO.”

Nicole Teeuwen, voorzitter sectorraad Praktijkonderwijs
Arjen Daelmans, voorzitter Platforms VMBO

Lees het rapport

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.