Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

16 - 10 - 2023

Scholen moeten de kwaliteit van het schoolexamen nog beter bewaken

Op 12 oktober 2023 verscheen het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van het vervolgonderzoek rond de kwaliteit van het schoolexamen in het VO. De inspectie constateert dat veel scholen een stap hebben gezet met het verbeteren van de kwaliteit en kwaliteitsborging van hun schoolexamens ten opzichte van het onderzoek in 2019, maar ook dat die kwaliteit nog niet overal op orde is. 32% van de onderzochte 127 afdelingen scoort een onvoldoende en van de 79 vmbo afdelingen die zijn onderzocht, scoorden er 19 een onvoldoende.

Maatregelen naar aanleiding van onderzoek 2019

De inspectie van het Onderwijs deed in 2019 onderzoek naar de kwaliteit van het schoolexamen in het VO en constateerde verschillende tekortkomingen. In ’21 zijn wettelijke maatregelen genomen om scholen te stimuleren de kwaliteit van het schoolexamen beter te borgen; het PTA moest een meer afsluitend karakter krijgen, minstens dekkend zijn voor de voor het schoolexamen verplichte onderdelen van het examenprogramma en duidelijk en herleidbaar laten zien welke onderdelen van het examenprogramma met welke toetsen worden afgesloten. Daarnaast werden scholen gestimuleerd het schoolexamen meer een schooleigen karakter en de functie te geven waar het voor bedoeld is (in plaats van een ‘look al like van het centraal examen’). Scholen kregen verder de verplichting een examencommissie in het VO in te richten met als taak de kwaliteit van het schoolexamen te borgen en jaarlijks te evalueren.

Verbeteringen en tekortkomingen

Ten opzichte van 2019 ziet de inspectie met name verbeteringen in de kwaliteit en de uitvoering van de PTA’s en het afsluitend karakter ervan. Men ziet vooral tekortkomingen als het gaat om:

  • De verantwoording van een dekkende examinering in het PTA (van de verplichte SE examenstof);
  • De kwaliteitsborging en de rol van de examencommissie hierbij;
  • Het vormgeven van het schoolexamen op basis van een eigen visie en met benutting van de ruimte die er is.

De inspectie roept het bevoegd gezag van scholen op om de kwaliteit van het schoolexamen beter te bewaken en vooral de examencommissie een sterkere rol te geven, maar hen daarbij ook goed te ondersteunen en toe te rusten. Naast aanbevelingen aan het bevoegd gezag van de scholen, geeft de inspectie het ministerie van OCW ook een aantal aanbevelingen.

Het vervolg

In haar beleidsreactie op het onderzoek geeft de minister voor het onderwijs aan dat zij met het onderwijsveld in gesprek wil over de aanbevelingen van de inspectie om wettelijk vast te leggen dat de examensecretaris geen onderdeel meer mag zijn van de examencommissie (om uitvoering en borging te scheiden) en het verhelderen van bepaalde regelgeving rond het schoolexamen (onder andere met betrekking tot inhalen en herkansen). Verder wil zij onderzoeken welke ondersteuning scholen nodig hebben bij het verder versterken en borgen van de kwaliteit van het schoolexamen. Tot slot stelt de minister aan de Kamer voor de aanbeveling van de inspectie over te nemen om een landelijk onderzoek uit te laten voeren naar de inhoudelijke kwaliteit van het schoolexamen (aangezien de inspectie zich heeft gericht op de kwaliteitsborging).

Ondersteuning

Bent u op zoek naar ondersteuning van uw vakgroepen en/of examencommissie bij het versterken van de kwaliteit van uw schoolexamens vmbo? Bijscholingvmbo.nl biedt hiervoor verschillende opties; van een basistraining PTA constructie voor docenten, een werkbijeenkomst PTA beleid voor vakgroepvoorzitters en leidinggevenden tot een werkbijeenkomst voor examencommissies. Neem een kijkje bij ons aanbod.

Bekijk het nieuwsbericht

Lees het onderzoeksrapport van de inspectie

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT