Contactgegevens platforms

Platform Bouwen, Wonen en Interieur
Voorzitter: Leen Prins
Secretaris: Cor de Ridder, platform@vmbo-bwi.nl
Website: http://www.vmbo-bwi.nl

Platform VMBO Economie en Ondernemen
Voorzitter: Gerard Herkendaal
Secretaris: Martijn Pakkert, info@platformeconomie.nl
Website: http://www.platformvmboeo.nl/

Platform Media, Vormgeving en ICT
Voorzitter: Piet Pranger
Secretaris: Marloes van den Berg, info@vmbomvi.nl
Website: http://www.vmbomvi.nl

Groen
Voorzitter: Rien van Tilburg
Secretaris: Edith Diepeveen, edith.diepeveen@aocraad.nl
Website: http://www.aocraad.nl

Platform HBR (Horeca, bakkerij en recreatie)
Voorzitter: Arjan Houwaart
Secretaris: Koos Schadee, 4schadee@casema.nl
Website: http://www.vsho.nl

Platform Dienstverlening en producten
Voorzitter: Roeland Baaten
Secretaris: Jeffry Whyte, jwhyte@platformdenp.nl
Website: http://platformdenp.nl/

Platform Mobiliteit en Transport
Voorzitter: Henri van Breugel
Secretaris: Lenie van Lieverloo, l.vanlieverloo@kpcgroep.nl
Website: http://www.platformmobiliteitentransport.nl

Platform Allround - VMBO
Voorzitter: Jos van Kimmenaede
Secretaris: Charlotte Groenhout, c.groenhout@rocwb.nl
Website: http://platformallroundvmbo.nl

Platform Techniek
Voorzitter: Ton de Groot
Secretaris: Tom Wehrens, VMBOtechniek@consortiumbo.nl
Website: http://www.consortiumbo.nl

Platform PIE
Voorzitter: Adriaan van de Graaff
Landelijke coördinator: Theo Last, coordinator@platform-pie.nl
Secretariaat: secretariaat@platform-pie.nl
Website: http://www.platform-pie.nl

Platform Zorg en welzijn
Voorzitter: Maud Croes
Secretaris: Wilma Roijackers, w.roijackers@kpcgroep.nl
Website: http://www.platformzorgenwelzijn.nl