Contactgegevens platforms

Platform Bouwen, Wonen en Interieur
Voorzitter: Leen Prins
Secretaris: Cor de Ridder, platform@vmbo-bwi.nl
Website: https://www.vmbo-bwi.nl
 

Platform VMBO Economie en Ondernemen
Voorzitter: Gerard Herkendaal
Secretaris: Martijn Pakkert, info@platformeconomie.nl
Website: https://www.platformvmboeo.nl/

Platform Media, Vormgeving en ICT
Voorzitter: Moniek Rieter
Secretaris: Marloes van den Berg, info@vmbomvi.nl
Website: https://www.vmbomvi.nl

Groen
Voorzitter: Rien van Tilburg
Secretaris: Edith Diepeveen, edith.diepeveen@connectgroen.nl
Website: https://www.connectgroen.nl

Platform HBR (Horeca, bakkerij en recreatie)
Voorzitter: Arjan Houwaart
Secretaris: Koos Schadee, 4schadee@casema.nl
Website: https://www.vsho.nl

Platform Dienstverlening en producten
Voorzitter: Barbera Wiersma
Secretaris: Jeffry Whyte, jwhyte@platformdenp.nl
Website: https://platformdenp.nl/

Platform Mobiliteit en Transport
Voorzitter: Henri van Breugel
Secretaris: Lenie van Lieverloo, secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl
Website: https://www.platformmobiliteitentransport.nl

Platform Techniek
Voorzitter: Ton de Groot
Secretaris: Tom Wehrens, twehrens@consortiumbo.nl
Website: https://www.platformvmbotechniek.nl

Platform PIE
Voorzitter: Adriaan van de Graaff
Landelijke coördinator: Erik Raanhuis, coordinator@platform-pie.nl
Secretariaat: secretariaat@platform-pie.nl
Website: https://www.platform-pie.nl

Platform Zorg en welzijn
Voorzitter: Maud Croes
Secretaris: Wilma Roijackers, info@platformzorgenwelzijn.nl 
Website: https://www.platformzorgenwelzijn.nl