FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

De beoordeling van het cspe vmbo moet tevens plaats vinden door een tweede examinator. Moet die tweede examinator aanwezig zijn bij de afname van het cspe?

Dat hoeft niet persé maar is wel wenselijk. In het uitvoeringsbesluit WVO (artikel 3.27)  staat hierover het volgende: De tweede examinator beoordeelt het resultaat van de opgaven en de verrichtingen van de examenkandidaat zoals blijkend uit de schriftelijke vastlegging, bedoeld in artikel 3.26, tweede lid. 3. De rector of directeur overhandigt aan de tweede examinator: a. een exemplaar van de opgaven; b. de beoordelingsnormen; c. het proces-verbaal; en d. de regels voor het bepalen van de score, bedoeld in het eerste lid. Naar onze mening is een beoordeling van het cspe echter lastig zo niet onmogelijk zonder het proces te kunnen observeren.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.