FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Hoe wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bepaald?

Voor de gemengde leerweg is het beroepsgericht programma beperkt qua omvang; in deze leerweg worden in het centraal examen twee profielmodulen geëxamineerd (cspe). Een school kan er voor kiezen deze profielmodulen ook in het schoolexamen te toetsen. Het resultaat van het cspe en het SE tellen elk voor 50% mee in het eindcijfer voor het profielvak.

Elk beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten met een schoolexamen. Dit levert per beroepsgericht keuzevak een eindcijfer op. Het cijfer voor het schoolexamen wordt bepaald als het gemiddelde van de (minimaal) twee cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken (wat ook de twee andere profielmodulen mogen zijn).

Het combinatiecijfer voor het beroepsgerichte programma wordt voor 50% bepaald door het eindcijfer profielvak en voor 50% voor de eindcijfer van de beroepsgerichte keuzevakken. De cijfers van de beroepsgerichte keuzevakken staan bij de gemengde leerweg apart op het diploma, maar worden voor de zak-slaagregeling gemiddeld.

Zie ook: blz. 39 van de brochure Wat moet en wat mag? Examinering in het nieuwe vmbo.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.