FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

In hoeverre speelt een praktijkgericht programma een rol in de mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes biedt?

Het is de bedoeling dat iedere school het vervolgonderwijs structureel betrekt bij de vormgeving van het onderwijs in het praktijkgericht programma dat de school aanbiedt. De wet doorlopende leerroutes is sinds het schooljaar 2020-2021 van kracht en biedt scholen de mogelijkheid een doorlopende leerroute aan te bieden vanaf leerjaar 3 in het vmbo tot het diploma in het mbo. Scholen die een praktijkgericht programma aanbieden wordt gestimuleerd dit te doen in een doorlopende leerroute en afspraken met het mbo te maken over deze doorlopende leerroutes.

Zie voor meer informatie over doorlopende leerroutes www.sterkberoepsonderwijs.nl.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT