FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Op hoeveel herkansingen voor het centraal examen hebben leerlingen recht in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg?

In de basisberoepsgerichte- en de kaderberoepsgerichte leerwegen mogen leerlingen zowel het beroepsgerichte vak als een algemeen vak herkansen. Zij hebben dus recht op twee herkansingen. In de gemengde leerweg hebben leerlingen recht op één herkansing, dit kan het cspe of een algemeen vak zijn. De herkansing kan bestaan uit het opnieuw afleggen van het gehele cspe of van één of meer onderdelen. Zie hiervoor artikel 3.38 van het uitvoeringsbesluit WVO.

De herkansing kan of in het derde leerjaar of in het vierde leerjaar worden ingezet. Leerlingen die in het derde leerjaar het cspe hebben afgelegd, hoeven hun herkansing niet gelijk in te zetten in dat leerjaar. Zij mogen de resultaten van alle vakken afwachten en eventueel een in het derde leerjaar afgelegd vak aan het einde van het laatste leerjaar herkansen.

Het is echter niet mogelijk om na het behalen van tegenvallende resultaten in het derde leerjaar het cspe in het vierde leerjaar opnieuw aan te vangen. Het cspe is afgesloten en kan niet meer opnieuw worden gedaan.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.