FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Hoe verhoudt zich de regionale inkleuring tot de landelijke doelen en eenduidigheid van de programma’s?

De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s geven ruimte voor een regionale inkleuring. In eerste instantie zal er een landelijk pakket van beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken ontwikkeld worden. De profielen zijn voor alle leerlingen in Nederland gelijk en in het beroepsgerichte profielvak doen de leerlingen centraal examen. Uit het aanbod van beroepsgerichte keuzevakken kunnen scholen een keuze maken. Leerlingen maken een keuze uit het aanbod van de school. Beroepsgerichte keuzevakken wordt afgesloten met een schoolexamen. Met de keuze van beroepsgerichte keuzevakken kan een school aansluiten bij ontwikkelingen in de regio. Geadviseerd wordt de keuze voor keuzevakken te maken in overleg met het regionaal bedrijfsleven en het regionale mbo.

Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen, in overleg met het bedrijfsleven en het mbo in de regio, nieuwe keuzevakken te ontwikkelen. Deze keuzevakken  moeten aangeboden worden aan een landelijke commissie. Scholen die een onderwerp aan het keuzepakket toe willen voegen, kijken eerst in een databasis of er al een dergelijke beroepsgericht keuzevak bestaat. Is dat er, dan moeten ze dat aanbieden. Is dat keuzevak er niet, dan kunnen ze ervoor kiezen er zelf een te ontwikkelen en die aan het bestand toe te voegen. Zo blijft er sprake van landelijk gelijke doelen en eenduidige programma’s.

Voor het ontwikkelen van beroepsgerichte keuzevakken bestaat een format met richtlijnen. Geadviseerd wordt over een nieuw beroepsgericht keuzevak contact op te nemen met SLO (vmbo@slo.nl). Medewerkers van SLO adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling van een nieuw beroepsgerichte keuzevak.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.