FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Hoeveel ruimte heeft een school in de ontwikkeling van beroepsgerichte keuzevakken?

Voor de ontwikkeling van beroepsgerichte keuzevakken is een format waaraan iedereen zich moet houden. Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken moeten, door het bevoegd gezag van een vmbo-school, ter vaststelling worden aangeboden aan een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van SLO, SBB en SPV. Deze commissie adviseert OCW over de vaststelling van nieuwe keuzevakken. Nieuwe vastgestelde keuzevakken krijgen een ilt-code en kunnen dan door alle scholen worden aangeboden.

SLO helpt bij de ontwikkeling van nieuwe keuzevakken. Geadviseerd wordt bij een idee voor een nieuw keuzevak eerst met SLO contact op te nemen, dit kan via vmbo@slo.nl.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.