FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Hoeveel vrije ruimte hebben scholen?

Examenprogramma’s geven aan wat leerlingen moeten leren, niet hoe scholen dit aan moeten bieden. Scholen kunnen daarin eigen keuzes maken. Ook geven examenprogramma’s niet aan, hoeveel tijd er aan een onderwerp of het hele programma besteed moeten worden. Scholen moeten zorgen dat alle onderwerpen uit een examenprogramma behandeld en afgesloten/getoetst zijn. Hoeveel tijd er per onderwerp wordt besteed is aan de school/aan de docent. Dat blijft zo. Regels die gelden zijn:

  • Er moet worden voldaan aan alle eindtermen/doelen van het examenprogramma.
  • Leerlingen moeten voldoen aan de onderwijstijd.

Scholen houden de vrije ruimte als het gaat om de inrichting van onderwijs die ze nu ook hebben.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.