FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

In de wet staat dat leerlingen moeten kunnen beoordelen of het PTA dekkend is voor het examenprogramma. Wanneer voldoe ik hieraan?

Volgens de wvo moet het bevoegd gezag van een school in het PTA ‘duidelijk en herleidbaar’ aangeven welke toetsen bijdragen aan de afsluiting van de examenstof. In de toelichting op het eindexamenbesluit vo staat dat het belangrijk is dat  betrokkenen daarmee moeten kunnen beoordelen of het PTA dekkend is voor het examenprogramma. Daarom moet zijn aangegeven welke PTA-toetsen betrekking hebben op de examenstof die verplicht in het schoolexamen moet worden getoetst. Hoe een school dit doet, staat een school vrij.

SPV adviseert hierbij te werken met een beschrijving van de te beoordelen eindtermen en niet alleen te werken met codes die een leerling zelf moet herleiden tot het examenprogramma.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT