FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld..

FAQ

In welke gevallen kan een leerling worden uitgesloten van het ce/cspe?

Een school kan een leerling terugtrekken en/of uitsluiten van het cspe in de volgende gevallen:

  • Op nadrukkelijk eigen verzoek van de leerling (en met toestemming van ouders/verzorgers als de leerling jonger is dan 18 jaar).
  • Als de leerling het schoolexamen nog niet volledig heeft afgerond en de directeur van de school geen reden ziet om het schoolexamen na aanvang van het eerste tijdvak, doch uiterlijk drie dagen vóór aanvang van een volgend tijdvak (2e of 3e tijdvak) af te ronden bijvoorbeeld in geval – van ziekte of andere omstandigheden buiten leerling.
  • Bij een ‘onregelmatigheid’ zoals plagiaat, spieken, afwezigheid zonder geldige reden bij schoolexamen en/of centraal examen, niet voldoen aan een deadline voor het profielwerkstuk zonder geldige reden, etc. (omschreven in artikel 3.58 uitvoeringsbesluit WVO). Uitsluiten van het cspe is één van de vier te kiezen maatregelen die een schooldirecteur kan nemen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.