FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Wanneer wordt de nieuwe leerweg landelijk ingevoerd?

Tot nu toe is steeds gecommuniceerd dat de nieuwe leerweg op 1 september 2024 wordt ingevoerd. SPV en het Platform-TL hebben het ministerie van OCW geadviseerd deze datum naar achter op te schuiven, omdat het niet realistisch is een nieuwe leerweg in het onderwijs in te voeren als de pilot nog niet afgerond is. Op 1 september 2024 zijn de licentievrije programma’s twee keer en de licentiegebonden programma’s pas één keer afgesloten. Ervaringen uit de pilot kunnen niet meegenomen worden in de wetgeving als vastgehouden wordt aan 1 september 2024.

Het is aan de minister om een beslissing te nemen over de datum waarop de nieuwe leerweg wordt ingevoerd.

Als invoering van de nieuwe leerweg gepaard gaat met wetgeving, dan krijgen de scholen de mogelijkheid een jaar later dan de officiële invoeringsdatum te starten met de nieuwe leerweg. Dit jaar uitstel is onlosmakelijk verbonden aan invoering van nieuwe wetgeving.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT