FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Wat betekent het ‘letten op het afsluitend karakter van het schoolexamen’ voor de toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen?

  • Het schoolexamen moet afsluitend zijn, dus de onderdelen van het examenprogramma moeten op eindniveau worden getoetst;
  • De toetsen zijn summatief (geen voortgangstoetsen, diagnostische toetsen, huiswerkopdrachten en zaken zoals ‘aanwezigheid’, te laat komen etc.);
  • Het aantal toetsen per vak is beperkt (geen stapeling van ‘deeltoetsen’) en moeten over een substantiële hoeveelheid leerstof gaan;
  • De eindtermen/deeltaken uit het examenprogramma  worden bij voorkeur niet meer dan één keer getoetst.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT