FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Wat is er op 1 augustus ’22 gewijzigd in het eindexamenbesluit VO?

Op 1 augustus 2022 zijn de WVO en WVO BES vervangen door de nieuwe WVO 2020 en UB-WVO 2020. Het betreft hierbij geen inhoudelijke wijzigingen van wetgeving, maar alleen een veranderde indeling en formulering. Voor het Eindexamenbesluit VO geldt dat een deel hiervan is opgenomen in de WVO 2020 en een ander deel in het UB-WVO 2020. De regelingen in dit besluit blijven ook gewoon van kracht.

Voor scholen die naar een bepaalde examenregeling willen verwijzen kan het nu echter lastig zijn de nieuwe, juiste vindplek van het wetsartikel te vinden. De omzettingstabellen die zijn gepubliceerd in het Staatsblad kunnen hierbij helpen. Zie voor bepalingen toetsen en examens met name paragraaf 5. van de WVO.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT