FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving rond examinering vo met ingang van 1 augustus ‘21?

  • Verplichting om een examencommissie in te stellen voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering;
  • Verduidelijking van de taken van de examensecretaris en de verplichting deze vast te leggen in een taakomschrijving;
  • Aanscherping van de procedure van totstandkoming van het examenreglement en het PTA;
  • Verplichting om in het PTA de samenhang tussen de (verplichte) examenstof en de SE-toetsen in het PTA aan te geven;
  • Verduidelijking van de mogelijkheden om tijdens de uitvoering van het PTA (na 1 oktober) aan te passen;
  • Verplichting om het schoolexamen formeel af te sluiten voordat de centrale examens beginnen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT