FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Welke gevolgen hebben de wettelijke aanpassingen van augustus ‘21 voor de inhoud van het examenreglement?

In het examenreglement moeten de volgende (nieuwe) onderdelen worden opgenomen:

  • de procedure totstandkoming PTA en examenreglement;
  • de rol en taken op hoofdlijnen van de examensecretaris;
  • de samenstelling van de examencommissie;
  • de wettelijke taken en bevoegdheden van de examencommissie;
  • (indien van toepassing) de andere taken die het bevoegd gezag aan de examencommissie heeft opgedragen;
  • De formele afronding van het schoolexamen (verstrekking aan iedere kandidaat van een overzicht per vak van de resultaten van alle onderdelen en de eindbeoordeling van het schoolexamen).

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT