FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Welke (wettelijke) taken en bevoegdheden heeft de examencommissie?

Vanaf augustus ’21 is het instellen van een examencommissie in het VO verplicht. 

De belangrijkste taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. Concreet uitgewerkt betekent dat:

  • Een voorstel doen voor een examenreglement;
  • Een voorstel doen voor een programma van toetsing en afsluiting;
  • Letten op het afsluitend karakter van het schoolexamen;
  • De kwaliteit van het schoolexamen borgen;
  • Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van het schoolexamen.

Het bevoegd gezag kan de examencommissie aanvullende taken geven zoals het adviseren over de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden, adviseren bij de (ontwikkeling van) de visie van de school op toetsing en examinering en adviseren over maatregelen om de kwaliteit van toetsing en examinering te verbeteren.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT