FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Filteren op:
Waar vind ik de LOB-handreikingen?
Wat te doen als een leerling een half jaar over heeft?
Wie bepaalt of een leerling een profieloverstijgende keuze mag maken?
Hoe moeten we omgaan met fluctuatie in keuzegedrag van leerlingen?
Op basis waarvan kiezen leerlingen een beroepsgericht profielvak of keuzevakken?
Hoe moet het met tussentijdse instroom vanuit andere scholen?
Mag ik als school bepalen welke beroepsgerichte keuzevakken een leerling moet volgen? (Ik bied als school een pakket aan van een beroepsgericht profielvak en vier keuzevakken, en laat geen keuze aan de leerling.)
Kan een school alle beroepsgerichte keuzevakken in het derde leerjaar aanbieden en het beroepsgerichte profielvak in het vierde leerjaar?
Wij starten in de eerste klas met een beroepsgericht programma. Mag dat?
Hoe zit het met profielgebonden avo-vakken als een beroepsgericht keuzevak in een andere profiel wordt gedaan?
Kijkt het mbo mee naar het beroepsgerichte profielvak dat een leerling heeft gevolgd?
Zijn alle profielmodulen en beroepsgerichte keuzevakken vergelijkbaar qua omvang?
Hoeveel tijd kosten de beroepsgerichte examenprogramma’s?
Bevatten de kernprogramma’s alleen competenties?
Mag een leerling ook vijf beroepsgerichte keuzevakken volgen?
Hoe wordt gegarandeerd dat een leerling die buiten zijn profiel beroepsgerichte keuzevakken volgt voldoende meekrijgt van de kern van dat andere profiel?
Heeft het examenprogramma betrekking op een of twee jaar?
Kan een leerling in twee beroepsgerichte profielvakken centraal examen doen?
Stel een school kiest ervoor eerst beroepsgerichte keuzevakken aan te bieden en daarna het beroepsgerichte profielvak. Stel een leerling wil tussentijds van profielvak wisselen. Mag dat?
Hoe zit het met de volgtijdelijkheid van beroepsgericht profielvak en keuzevakken?
Is het niet lastig gelijkwaardigheid te borgen tussen verschillende onderdelen van het programma? Vooral omdat een moduul uit het beroepsgericht profielvak soms voor een leerling een keuzevak is?
Kan een leerling ook voor twee beroepsgerichte profielvakken kiezen?
Wat is ervaringsgericht leren in het kader van LOB?
Hoe weet het ROC/AOC welke beroepsgerichte keuzevakken een leerling gevolgd heeft?
Wat is de verhouding tussen het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken?
Is het ook toegestaan een beroepsgericht keuzevak aan te bieden van een profiel dat je niet zelf in huis hebt?
Leerlingen willen soms snel verdiepen is dat mogelijk?
Kan een KB-leerling het beroepsgerichte vak afsluiten op GL niveau?
Stel dat een leerling in leerjaar 3 examen doet en het niet haalt. Wat betekent dat voor herkansing in leerjaar 4? Is het dan gewoon opnieuw examen doen met mogelijkheid tot herkansing of is er dan maar 1 mogelijkheid omdat het een herkansing is?
Wat staat er op het vmbo-diploma?
Zijn er aparte centrale examens voor de verschillende leerwegen?
Kan een leerling in leerjaar 3 centraal examen doen?
Hoe worden keuzemogelijkheden beoordeeld als deze allemaal anders zijn (en ook regionaal kunnen verschillen)?
Hoe wordt een profielmoduul geëxamineerd dat door een leerling wordt gevolgd als beroepsgericht keuzevak?
Kunnen leerlingen eerder programmaonderdelen of vakken afsluiten?
Wordt het beroepsgerichte profielvak in het centraal examen en worden de beroepsgerichte keuzevakken in het schoolexamen getoetst?
Wat is het verschil tussen een leerling die twee profielen uit verschillende sectoren volgt en een leerling die het profiel Dienstverlening en producten volgt?
Behoren de avo-vakken ook tot het kerndeel?
Hoeveel ruimte heeft een school in de ontwikkeling van beroepsgerichte keuzevakken?
Wat zijn de profielgebonden avo-vakken?
Is er onderscheid gemaakt tussen verschillende leerwegen?
Moet een leerling een heel beroepsgericht profielvak volgen?
Wie maakt de keuze welke profielen er worden aangeboden?
Kunnen leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg keuzevakken doen die bedoeld zijn voor leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg?
Is het toegestaan om profielen aan te bieden die de school zelf niet in huis heeft?
Bestaan Leerwerktrajecten nog?
Kan een leerling vakken op verschillend niveau afsluiten?
Hoeveel vrije ruimte hebben scholen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT