Inspiratie

Inspirerende voorbeelden voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

24 - 04 - 2023

“Het PTA als hefboom voor het gesprek over kwaliteit”

Hoe kun je met examinering het onderwijsleerproces en de inhoud gaan sturen? Die vraag intrigeerde kwartiermaker schoolexaminering Wilma Bredewold zó, dat ze in haar professionele leven verslingerd raakte aan het onderwerp examineren binnen het vmbo. Als kwartiermaker coördineert ze het aanbod, is ze één van de ontwikkelaars en verzorgt ze scholingen: “Niet alleen omdat het leuk is om voor een groep te staan, maar ook om voeling te houden met de praktijk.“

Het is 2016. De nieuwe profielen en keuzevakken – waarbij de laatsten alleen met een schoolexamen worden afgerond – zijn net ingevoerd. Druk vanuit de inspectie is er nog niet. Tegen die achtergrond en met de ambitie om in gezamenlijke verantwoordelijkheid kwalitatief goede schoolexamens te maken ontstaat het idee om een bijscholingsaanbod te ontwikkelen. “Voor vmbo beroepsgericht was een dergelijk aanbod een nichegebied, terwijl daar juist veel uitdaging lag”, zegt Wilma. Een ontwikkelgroep Schoolexaminering met veelzijdige expertise ging enthousiast aan de slag om een passend cursusaanbod speciaal voor het beroepsgericht vmbo te ontwikkelen.

Download het artikel

”Scholen merken dat we hun taal spreken, de praktische vertaling kunnen maken en echt meedenken en -kijken hoe het er zou kunnen uitzien.”

Wilma Bredewold, kwartiermaker schoolexaminering

Dit artikel is verschenen in het magazine Up-to-date via Bijscholingvmbo.nl. Heeft u belangstelling voor een of meerdere exemplaren van dit gedrukte magazine? Stuur dan een mail naar info@platformsvmbo.nl.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.