Inspiratie

Inspirerende voorbeelden voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

19 - 09 - 2020

Leerwerktrajecten op het Elde College

Het leerwerktraject is een leerroute voor leerlingen die het niet redden in het reguliere programma van de basisberoepsgerichte leerweg. Op het Elde College in Schijndel volgen zij een individueel programma, met extra begeleiding en veel praktijkcomponenten.

Een voorloper, zo mag je het Elde College in Schijndel wel noemen. Hier werden bijna twintig jaar geleden al oplossingen-op-maat bedacht voor leerlingen die dreigden uit te vallen. Docente Gerrie van Doren was vanaf het begin bij de leerwerktrajecten betrokken. “Onze directeur had in de gaten dat leerlingen van school verdwenen. Hij zette de opdracht uit: organiseer iets voor die leerlingen, zodat ze op school zinvol bezig zijn en we ze kunnen behouden voor het onderwijs, en zodat ze goed uitstromen.”

Download het artikel

Meer leerlingen zouden hier op hun plek zijn.

Tonja Heeren, teamleider Elde College

Meer inspirerende verhalen

Schoolexaminering
19 juni - 2017

Stapelen van vmbo-diploma’s basis – kader in 1 jaar!

In dit artikel lees je hoe gemotiveerde leerlingen na het afronden van de basisberoepsgerichte leerweg een jaar later een diploma op kaderniveau kunnen halen op het Van der Meij college.

Meer lezen
Sterk beroepsonderwijs
16 mei - 2020

Doorlopende leerroutes? Doorlopende leerlingen!

Sinds Jacqueline Kerkhoffs zich – ruim 25 jaar geleden – bezig ging houden met de inhoud van het beroepsonderwijs, wordt er gesproken over een soepele overgang van v(m)bo naar mbo.

Meer lezen
Keuzevakken
26 juni - 2020

Versterking vmbo-mbo door integratie van keuzevakken en keuzedelen

In Den Haag werken het Corbulo College en ROC Mondriaan aan de integratie van beroepsgerichte vmbo-keuzevakken en mbo-keuzedelen. Hoe pakken ze het precies aan, wat is het voordeel voor de leerlingen en hoe gaat dit project verder nu de scholen weer open zijn?

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.