Vmbo

Vmbo
13 maart - 2021

VMBO in de media

De afgelopen periode is er in de media aandacht geweest voor het vmbo. Op 7 maart zond RTL Z een programma uit over het vmbo. De makers van Klassen gaan meetups organiseren en met mensen in gesprek over gelijke kansen voor alle kinderen. 

Meer lezen
Vmbo
08 maart - 2021

RTL Z over vmbo

Op 7 maart zond RTL Z een programma uit over het vmbo. Hebt u het gemist? U kunt het nog terugkijken.

Meer lezen
Corona
17 februari - 2021

€ 8,5 miljard extra voor Nationaal Programma Onderwijs

Via het Nationaal Programma Onderwijs wordt de komende twee en een half jaar € 8,5 miljard extra geïnvesteerd in het gehele onderwijs, van het funderend onderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Meer lezen
Column
16 januari - 2021

Column | Klassen: nu aandacht voor het vmbo

De afgelopen tijd hebben veel mensen gekeken naar de serie ‘Klassen’ op tv. De serie roept heel enthousiaste reacties op, omdat een inkijkje wordt gegeven in groep 8 van de basisschool en het belangrijkste onderwerp in die klassen: ‘wat is jouw advies’. Alsof het hele leven van kinderen van dat ene advies afhangt.

Meer lezen
Go VMBO
15 november - 2020

Go VMBO

Om kennis te maken met het vo in het algemeen en het vmbo in het bijzonder, is de website Go VMBO ontwikkeld.

Meer lezen
Go VMBO
12 oktober - 2020

Go VMBO: stap 1 in de overgang van de basischool naar het voortgezet onderwijs

Met de Go VMBO Game kunt u leerlingen op een digitale manier kennis laten maken met het vmbo en het voortgezet onderwijs in de vorm van een game.

Meer lezen
VMBO
05 oktober - 2020

Het vmbo is zo gek nog niet

Door steeds maar de nadruk te leggen om hogere niveaus, op doorstroom naar een hogere opleiding doen we veel leerlingen te kort.

Meer lezen
Vmbo
21 mei - 2020

Een 3 voor een keuzevak = gezakt!

Elk keuzevak moet met ten minste een 4 worden afgerond. Er mag geen 3 op de eindlijst van een leerling staan.

Meer lezen
Schoolexaminering
29 april - 2020

Slaag-zakregeling nieuw vmbo

Er komen nogal wat vragen binnen over de wijze waarop de cijfers voor het beroepsgerichte programma tot stand komen in het nieuwe vmbo. In plaats van één cijfer dat twee keer meetelt krijgen leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen voor de nieuwe profielen twee cijfers die elk één keer mee tellen.

Meer lezen
Vmbo
05 februari - 2020

Veranderen van leerweg

De afgelopen maanden zijn er weer veel vragen gesteld met betrekking tot het veranderen van leerweg en stapelen in het vmbo.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT