Publicaties

U vindt op deze pagina publicaties die door SPV zijn samengesteld en uitgegeven.

Publicaties van SPV

2019 Jacqueline Kerkhoffs, Eva Voncken, Harry Willemsen
Vmbo werkt!

Hoe kom je er als vmbo’er achter waar je voor wilt gaan? Deze krant bevat verschillende voorbeelden van leren in de praktijk zoals stages, keuzevakken in de praktijk en vmbo’ers die meelopen met mbo-stagiaires.

2018 Jacqueline Kerkhoffs, Jan Willem Vos, Janny Ruardy
Goed gekozen!

In ‘Goed gekozen!’ staan ervaringen van scholen met de invoering van Nieuw VMBO centraal. Hoe ga je om met veranderingen? Hoe krijg je docenten daarin mee? Hoe organiseer je het geheel, maar ook hoe versterk je de relaties met de omgeving en bereid je leerlingen voor op hun loopbaan. Zes scholen komen aan het woord, waarbij elke keer de nadruk ligt op een ander aspect van de invoering van nieuw vmbo.

2018 Jacqueline Kerkhoffs
Het vmbo en zijn leerlingen

Een boekje met uitleg over het vmbo zoals leerwegen, profielen, vakkenpakketten, organisatie en doorstroommogelijkheden. In de bijlagen van het boekje een samenvatting van de verkenningsbijeenkomst d.d. 30 oktober 2017 waarin input werd verzameld vanuit het vmbo voor de ontwikkelgroepen van curriculum.nu.

2018 Jacqueline Kerkhoffs, Eva Voncken, Harry Willemsen
De Overstapkrant

De meeste vmbo leerlingen zullen na leerjaar 4 naar het mbo gaan om daar een beroepsopleiding te gaan volgen. Deze verandering zal veel vragen oproepen. Wat kunnen ze verwachten? Hoe gaat het er aan toe op het vmbo? Deze krant is bedoeld om vmbo leerlingen in leerjaar 3 en 4 (en ouders) kennis te laten maken met het mbo.

2017 Jacqueline Kerkhoffs
Wat moet en wat mag? Examinering in het nieuwe vmbo

Op 1 augustus 2016 zijn profielen in het vmbo ingevoerd en daarmee nieuwe beroepsgerichte programma’s. Voor deze beroepsgerichte programma’s zijn examenprogramma’s ontwikkeld, die een andere structuur kennen dan voorheen. De examinering van de nieuwe profielstructuur roept vragen op. De antwoorden op die vragen staan in een brochure.

2017 Ruud Baarda, Eva Voncken
Waar een wil is, is een (leer)weg

Deze notitie is opgesteld om scherp te krijgen welke aspecten geadresseerd moeten worden bij het structureel verankeren van doorlopende leerroutes vmbo tot en met mbo, in het kader van het programma ‘Sterk Beroepsonderwijs’.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT