Publicaties

U vindt op deze pagina publicaties die door SPV zijn samengesteld en uitgegeven.

Publicaties van SPV

2017 Jacqueline Kerkhoffs, Eva Voncken, Harry Willemsen
Vmbo krant: ‘de toekomst’

Deze krant is bedoeld voor leerkrachten en ouders van leerlingen die dit jaar de overstap maken van de basisschool naar het vmbo. In de krant staan portretten van leerlingen die na het vmbo een mbo-opleiding gevolgd hebben. Ook vindt u er verslagen van schoolbezoeken, suggesties voor samenwerking tussen po en vmbo en komen ouders aan het woord waarvan een kind het vmbo volgt.

2017 Communicatie MBO Raad, Bindt Communicatie
Samenwerken aan beroepsonderwijs

In deze uitgave wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Het is van twee kanten leesbaar. Een apart vmbo-deel én een apart mbo-deel. In het midden van deze uitgave zijn interviews opgenomen van inspirerende voorbeelden waar vmbo en mbo in de regio samenwerken.

2016 Jacqueline Kerkhoffs, Eva Voncken, Harry Willemsen
SAMEN ondernemen

Werkt u al samen met het bedrijfsleven? De krant SAMEN Ondernemen helpt u daarbij. In de krant staat de samenwerking tussen bedrijfsleven en vmbo centraal. Deze krant bevat suggesties om deze samenwerking goed vorm te geven.

2016 Jacqueline Kerkhoffs
Wat moet en wat mag in het VSO

‘Wat moet en wat mag in het VSO’ gaat in op de mogelijke samenwerking tussen VSO en vmbo, symbioseregelingen, examenmogelijkheden en keuzes die scholen voor vso en vmbo kunnen maken. Het is een aanvulling op ‘Wat moet en wat  mag in het nieuwe vmbo’.

2015 Jacqueline Kerkhoffs
Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo

In ‘Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo’ staat precies wat landelijk is voorgeschreven en waar scholen ruimte hebben om afspraken in de regio te maken of om eigen beslissingen te nemen.

2015 Eva Voncken
Kijk op keuzes

In het boekje ‘Kijk op keuzes’ zijn de ervaringen van zes pilotscholen met de invoering van beroepsgerichte keuzevakken verzameld. Kenmerkend voor deze scholen is dat ze op basis van hun visie verschillende keuzes hebben gemaakt, waarbij steeds weer afwegingen worden gemaakt.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT