Publicaties

U vindt op deze pagina publicaties die door SPV zijn samengesteld en uitgegeven.

Publicaties van SPV

2016 Jacqueline Kerkhoffs
Wat moet en wat mag in het VSO

‘Wat moet en wat mag in het VSO’ gaat in op de mogelijke samenwerking tussen VSO en vmbo, symbioseregelingen, examenmogelijkheden en keuzes die scholen voor vso en vmbo kunnen maken. Het is een aanvulling op ‘Wat moet en wat  mag in het nieuwe vmbo’.

2015 Jacqueline Kerkhoffs
Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo

In ‘Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo’ staat precies wat landelijk is voorgeschreven en waar scholen ruimte hebben om afspraken in de regio te maken of om eigen beslissingen te nemen.

2015 Eva Voncken
Kijk op keuzes

In het boekje ‘Kijk op keuzes’ zijn de ervaringen van zes pilotscholen met de invoering van beroepsgerichte keuzevakken verzameld. Kenmerkend voor deze scholen is dat ze op basis van hun visie verschillende keuzes hebben gemaakt, waarbij steeds weer afwegingen worden gemaakt.

2014 Verhoef & Co
Durf te dromen. Jubileumuitgave 15 jaar VMBO

In het kader van 15 jaar VMBO! is het Jubileumboekje ‘Durf te dromen’ uitgegeven voor de Stichting Platforms VMBO.

2014 Eva Voncken
De schouders onder de samenwerking

In dit boekje vindt u acht portretten van samenwerking tussen vmbo en mbo. De tips die de verschillende samenwerkingsverbanden hebben gegeven zijn op een rijtje gezet en de rode draad is uit de samenwerking gehaald. Het belangrijkste aandachtspunt voor succesvolle samenwerking is met elkaar communiceren: uitleggen wat je doet en hoe je dat doet, zodat er wederzijds vertrouwen ontstaat.

2014 Verhoef & Co
VMBO/MBO een vergelijking van onderwijsvormen

In deze brochure vindt u meer informatie over het vmbo en het mbo. Hoe zitten het vmbo en mbo in elkaar? Hoe is de samenhang tussen beide opleidingen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hopelijk vindt u in deze brochure antwoorden op vragen die u heeft.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT