Procedure decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken vmbo

VMBO-scholen kunnen zelf nieuwe beroepsgerichte keuzevakken ontwikkelen. Dit keuzevak kan alleen meetellen als examenvak als het officieel is vastgesteld door de minister van OCW. Een voornemen tot het ontwikkelen van een nieuw keuzevak moet gemeld worden bij DUO. Een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van SBB, SLO en SPV beoordeelt of er sprake is van een nieuw en voor het vmbo passend keuzevak. Als dat zo is krijgt de school groen licht voor het ontwikkelen van een examenprogramma voor dat beroepsgerichte keuzevak en kan zij daarbij hulp van SLO inroepen.

Stappenplan procedure

De procedure verloopt via een aantal stappen. In onderstaande figuur is de procedure op hoofdlijnen weergegeven.
Kijk voor meer informatie en te gebruiken formats op de website https://wetten.overheid.nl.

Ga met de muis over de punten in de afbeelding voor meer informatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT