Nieuwe leerweg

U vindt op deze pagina informatie over de nieuwe leerweg.

Nieuwe leerweg

Vanaf augustus 2024 bestaan GL en TL niet meer, maar gaan deze leerwegen op in de ‘nieuwe leerweg’. Voor deze nieuwe leerweg wordt een nieuwe naam bedacht. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. Met een diploma van de nieuwe leerweg kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4 en naar de havo. Centraal in de nieuwe leerweg staan een goede voorbereiding en oriëntatie op het vervolgonderwijs. Deze krijgt vorm in avo-vakken en een praktijkgericht programma.

Praktijkgerichte programma

Het praktijkgerichte programma wordt verplicht onderdeel van de nieuwe leerweg voor alle leerlingen. Ook leerlingen die door willen stromen naar de havo moeten dit programma dus volgen én afsluiten. In een praktijkgericht programma maakt een leerling kennis met een of meer sectoren van de wereld van arbeid en beroep. De leerling ontdekt, door het uitvoeren van praktische opdrachten, wat hij leuk vindt en wat niet, welke vaardigheden hem aanspreken en welke hij verder wil ontwikkelen en welke opleidingen daarbij passen. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding maken onderdeel uit van het praktijkgerichte programma, want alleen door het opdoen van levensechte ervaringen en het reflecteren daarop ontdekt een leerling zijn passie.

De ontwikkeling van de nieuwe leerweg maakt onderdeel uit van het programma Sterk beroepsonderwijs. De komende jaren werkt SPV, samen met SLO, Platform-TL, VO-raad en OCW aan de totstandkoming van de nieuwe leerweg.
SPV biedt rond de komst van de nieuwe leerweg bijscholing aan aan alle docenten die een rol gaan spelen in de nieuwe leerweg en hun leidinggevenden, want onderwijs in de nieuwe leerweg vraagt iets van docenten, maar vraagt ook om een visie van de school op deze nieuwe leerweg. Het bijscholingsaanbod is te vinden op www.bijscholingvmbo.nl/nl. Op deze pagina is een zelfevaluatie te vinden aan de hand waarmee u kunt bepalen waar u als school staat in het ontwikkelproces naar een nieuwe leerweg en op basis waarvan u een keuze kunt maken uit het scholingsaanbod.

Betrokkenheid SPV

SPV is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe leerweg. Ze heeft meegewerkt aan het advies over de doorontwikkeling van vakken tot praktijkgerichte programma en aan het kader op basis waarvan praktijkgerichte programma’s ontwikkeld worden.

SPV staat voor:

  •  één ongedeeld vmbo waarin de verschillende leerwegen op elkaar aansluiten en waarin het voor leerlingen mogelijk is op verschillende niveaus examen te doen (vakken op GL/TL-niveau gecombineerd met vakken op bijv. KB-niveau.
  • praktijkgerichte programma’s die leerlingen de kans bieden zich breed te oriënteren, maar ook om ‘de diepte in te gaan’ in een programma naar hun keus, omdat de leerling weet hoe zijn vervolgopleiding eruit ziet.
  • praktijkgerichte programma’s die leerlingen keuzemogelijkheden bieden, binnen én buiten de sector waarop het praktijkgerichte programma dat ze volgen betrekking heeft.
  • praktijkgerichte programma’s die door alle vmbo-scholen aangeboden kunnen worden én praktijkgerichte programma’s die meer specialistisch zijn en die door scholen met een licentie aangeboden kunnen worden.
  • een leerweg die de doorstroom naar mbo-opleidingen op niveau 4 als focus hebben, maar op basis waarvan het ook mogelijk is, voor leerlingen die dat willen, door te stromen naar de havo.

De uitgangspunten heeft SPV verwoord in een advies aan OCW. Naast SPV zijn de in SPV samenwerkende platforms betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s in die leerweg.

Meer informatie over de nieuwe leerweg vindt u op www.sterkberoepsonderwijs.nl.

Nieuws over Nieuwe Leerweg

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het project Nieuwe Leerweg. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

17 april - 2021
Bijscholing nieuwe leerweg
16 april - 2021
De nieuwe leerweg
18 februari - 2021
Inschrijving bijscholing nieuwe leerweg niet-pilotscholen van start

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT