Nieuwe leerweg

Wat is de nieuwe leerweg?

De komende jaren wordt er een nieuwe leerweg ingevoerd. De huidige gemengde en theoretische leerweg gaan samen in de Nieuwe leerweg, die dan ook een nieuwe naam krijgt. In de Nieuwe leerweg volgen alle leerlingen, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. De nieuwe leerweg bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het mbo of de havo en helpt hen daarvoor een bewuste keuze te maken.

Bekijk de animatie

Doel

Het vmbo kent sinds de invoering in 1997 vier leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL). De laatste leerweg mag ook mavo genoemd worden.
De gemengde en de theoretische leerweg verschillen maar op één punt van elkaar: in de gemengde leerweg volgen de leerlingen vijf avo-vakken en een beroepsgericht programma. In de theoretische leerweg volgen de leerlingen alleen avo-vakken. De afsluiting van de avo-vakken is in GL en TL gelijk, leerlingen moeten dezelfde stof beheersen en doen hetzelfde examen. Veel mensen hebben het idee dat er een niveauverschil is tussen de GL en de TL. Dat is onjuist.

In het vmbo moeten alle leerlingen aan de slag met Loopbaanoriëntatie (LOB). Ze ontdekken tijdens LOB onder andere wie zij zijn, wat ze leuk vinden en welke vervolgopleiding ze zouden willen volgen. In de beroepsgerichte leerwegen wordt LOB vaak gekoppeld aan het beroepsgerichte programma en met name beroepsgerichte keuzevakken bieden de leerlingen de mogelijkheid om niet alleen te ontdekken wat ze leuk vinden, maar ook in de praktijk te ervaren of dat we ze leuk denken te vinden ook werkelijk iets voor hen is. De theoretische leerweg mist deze praktijkervaring.

In de nieuwe leerweg doen alle leerlingen ervaring op in de praktijk. In een praktijkgericht programma voeren leerlingen realistische, levensechte opdrachten uit van bedrijven in de regio. Gekoppeld aan LOB activiteiten kunnen leerlingen zo ontdekken welke vervolgopleiding bij hen past.
Na het behalen van het diploma van de nieuwe leerweg kan een leerling doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4 of een havo-opleiding.

Pilot

In 2021 zijn 140 pilotscholen gestart met het aanbieden van een praktijkgericht programma. Ervaringen uit de pilot worden meegenomen bij het nemen van beslissingen over de definitieve invulling van de nieuwe leerweg. Pilotscholen werken op basis van concept examenprogramma’s. Deze programma’s zijn weliswaar door de minister vastgesteld, maar kunnen, op basis van ervaringen en adviezen van pilotscholen, bijgesteld worden. Ook het aantal programma’s, door ervaringen opgedaan, kan tijdens de pilot veranderen.

Kader

De ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s is van start gegaan op basis van een kader ontwikkeld door SLO, VO-raad, Platform-TL en SPV.
Lees het kader

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT