LOB

FAQ

Op deze pagina vindt u alle FAQ’s over schoolexaminering en LOB.

LOB

Mag je voor LOB een apart PTA maken?

Ja, dit mag. In de PTA’s voor de beroepsgerichte keuzevakken neemt u dan de opmerking op dat de manier waarop LOB wordt afgesloten in een apart PTA is vermeld.

Moeten er binnen één school uniforme afspraken worden gemaakt over hoe LOB in het PTA/de PTA’s moet worden verantwoord?

LOB moet door de school verantwoord worden in het PTA, aangezien het deel uitmaakt van het examenprogramma van de beroepsgerichte profielvakken. Regel is dat alle doelen die in een examenprogramma staan door de leerling bereikt moeten worden. Hoe een en ander wordt uitgewerkt voor de verschillende vakken maakt deel uit van de afspraken binnen de school over het PTA en de schoolexaminering.

Moet LOB beoordeeld worden met O-V-G zoals in de ‘Handreiking LOB’ staat?

LOB moet gedaan zijn. De vermelding dat de leerling aantoonbaar heeft gewerkt aan de ontwikkeling van zijn LOB competenties is voldoende. Daarbij kan de school verwijzen naar het loopbaandossier. Qua beoordeling is er veel ruimte. U mag LOB beoordelen, maar het ook als ‘voorwaardelijk’ opnemen. Het is aan de school of dit een cijfer is of een onvoldoende-voldoende-goed oordeel.

Maakt LOB onderdeel uit van de slaag-zakregeling? En wat zijn de consequenties van een onvoldoende voor LOB?

LOB is niet opgenomen in de slaag-zakregeling. Als LOB niet wordt gedaan (lees: er is geen dossier voorhanden) of met een onvoldoende wordt afgesloten kan een leerling echter niet slagen/diploma krijgen. Het voldoen aan de door de school gestelde eisen aan LOB is een harde eis voor het verkrijgen van een diploma (vergelijk ook CKV/LO).

Moet LOB ook onderdeel zijn van het onderwijsprogramma van de theoretische leerweg?

Ja. De oriëntatie op studie en beroep en het reflecteren op de toekomst is een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma van de theoretische leerweg. De eisen hieromtrent zijn gelijk aan de eisen die gelden voor de beroepsgerichte leerwegen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.