Slaag-zakregeling

FAQ

Op deze pagina vindt u alle FAQ’s over de slaag-zakregeling.

Slaag-zakregeling

Hoe ziet de slaag-zakregeling voor vmbo-BB, -KB en -GL eruit?

Zie hiervoor hoofdstuk 6 (blz. 37 e.v.) van de brochure Wat moet en wat mag? Examinering in het nieuwe vmbo.

Hoe wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bepaald?

Zie hiervoor hoofdstuk 6 (blz. 37 e.v.) van de brochure Wat moet en wat mag? Examinering in het nieuwe vmbo en/of de website van Nieuw vmbo.

Hoe wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bepaald?

Voor de gemengde leerweg is het beroepsgericht programma beperkt qua omvang; in deze leerweg worden in het centraal examen twee profielmodulen geëxamineerd (cspe). Een school kan er voor kiezen deze profielmodulen ook in het schoolexamen te toetsen. Het resultaat van het cspe en het SE tellen elk voor 50% mee in het eindcijfer voor het profielvak.

Elk beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten met een schoolexamen. Dit levert per beroepsgericht keuzevak een eindcijfer op. Het cijfer voor het schoolexamen wordt bepaald als het gemiddelde van de (minimaal) twee cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken (wat ook de twee andere profielmodulen mogen zijn).

Het combinatiecijfer voor het beroepsgerichte programma wordt voor 50% bepaald door het eindcijfer profielvak en voor 50% voor de eindcijfer van de beroepsgerichte keuzevakken. De cijfers van de beroepsgerichte keuzevakken staan bij de gemengde leerweg apart op het diploma, maar worden voor de zak-slaagregeling gemiddeld.

Zie ook: blz. 39 van de brochure Wat moet en wat mag? Examinering in het nieuwe vmbo.

Onze school heeft er voor gekozen in de gemengde leerweg onderwerpen uit het programma van het profielvak ook in het schoolexamen te toetsen. Hoe wordt in dit geval het combinatiecijfer bepaald?

Op onze school is vorig jaar een leerling gezakt omdat hij voor een van de beroepsgerichte keuzevakken het cijfer drie heeft behaald. Zijn combinatiecijfer (dat meetelt in de zak-slaagregeling) was wel een zes. Wat staat hierover in de zak-slaagregeling?

De beroepsgerichte keuzevakken worden gezien als afzonderlijke vakken. Ze worden met naam en cijfer op de eindlijst van de leerling vermeld. Het cijfer dat een leerling voor een beroepsgericht keuzevak haalt mag niet lager zijn dan een afgeronde 4. Pas als de eindcijfers van de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken zijn vastgesteld wordt het combinatiecijfer berekend dat meetelt in de slaag- zakregeling. Ook dit cijfer mag niet lager zijn dan een afgeronde 4 (dat geldt voor alle vakken).

Op onze school kon het afgelopen jaar een leerling niet slagen vanwege een 3 voor een beroepsgericht keuzevak. De leerling mocht de drie in het tweede tijdvak niet meer herkansen. Hoe kunnen we dit de komende jaren voorkomen?

Neem in het PTA/het examenreglement op dat een leerling de beroepsgerichte keuzevakken mag herkansen en kijk gedurende het jaar goed naar de cijfers behaald voor de beroepsgerichte keuzevakken.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.