AVO vakken

Profielgebonden vakken in basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Profiel

Verplicht vak 1

Verplicht vak 2

EO, HBR

Economie

Keuze uit: Wiskunde, Frans of Duits

ZW

Biologie

Keuze uit: Wiskunde, Maatschappijkunde, Aardrijkskunde of Geschiedenis

BWI, PIE, MaT, M&T, MVI

Wiskunde

Nask 1

Groen

Wiskunde

Keuze uit: Biologie of Nask1

D&P

2 vakken uit:

Wiskunde, Nask1, Biologie en Economie

Profielen en profielgebonden vakken in TL en GL: Sector is profiel

Vanaf 1 augustus 2016 is het begrip ‘sector’ in het vmbo vervangen door het begrip ‘profiel’. Voor de theoretische leerweg heeft dit als consequentie:

1. Dat op het diploma een profiel gemeld wordt en niet langer de gevolgde sector. De profielen zijn:

  • Economie
  • Landbouw (wordt Groen)
  • Techniek
  • Zorg en welzijn

2. Dat leerlingen een profielwerkstuk moeten maken.
3. Dat leerlingen profielgebonden avo-vakken moeten kiezen.

De profielgebonden AVO-vakken zijn niet veranderd. Zie onderstaande tabel.

Profielgebonden AVO-vakken

Profiel: (profielvakken in basis- kader en gemengde leerweg)

Verplicht vak 1:

Verplicht vak 2:

Economie (E&O en HBR)

Economie

Keuze uit: Wiskunde, Frans of Duits

Zorg en welzijn (Z&W)

Biologie

Keuze uit: Wiskunde, Maatschappijkunde, Aardrijkskunde of Geschiedenis

Techniek (BWI, PIE, MaT, M&T, MVI)

Wiskunde

Nask 1

Landbouw/groen

Wiskunde

Keuze uit: Biologie of Nask1

Profielgebonden AVO-vakken, alleen in de GL

Dienstverlening en Producten

2 vakken uit: Wiskunde, Nask1, Biologie en Economie

Een school hoeft niet alle keuzemogelijkheden aan te bieden. Voor alle profielen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is een variant voor de gemengde leerweg gemaakt (zie de afkortingen tussen haakjes in het schema hierboven). De bij deze profielen horende profielgebonden avo-vakken gelden ook voor de GL.

GL/TL (tot augustus 2024)

Het komt vaak voor dat scholen alle leerlingen in het derde leerjaar als extra vak een beroepsgericht programma laten volgen. Vaak is dit D&P, dienstverlening en producten.

Dienstverlening en producten is een apart profiel dat alleen in de beroepsgerichte leerwegen aangebonden kan worden. Aan dit profiel zijn profielgebonden avo-vakken gekoppeld. Een leerling moet twee vakken kiezen uit: Wiskunde, Nask 1, Biologie en Economie (een school mag de keuze beperken).

Na de derde klas maken veel scholen een van de volgende keuzes:

  • Aan het eind van de derde klas kiezen leerlingen voor de TL of de GL. Leerlingen die de TL kiezen laten het beroepsgerichte vak vallen. Als deze leerlingen onderdelen (bijv. de twee profieldelen) van het beroepsgerichte vak succesvol afgesloten hebben dan kunnen deze als keuzevak op hun eindlijst worden vermeld.
  • Leerlingen volgen ook in de vierde klas een extra vak en houden de keuze voor TL of GL open. Soms wordt examen gedaan in het extra vak en heeft de leerling dus een TL diploma met een beroepsgericht vak of een GL diploma met een extra avo-vak.
    Soms wordt de keuze GL/TL vlak na het centraal examen gemaakt. Is een avo-vak slecht afgesloten dan wordt dit niet opgenomen op de eindlijst maar komt het beroepsgerichte vak daarvoor in de plaats (scholen noemen dit vaak de duimregeling). Dit mag officieel niet, voor aanvang van het centraal examen moet een leerling ingeschreven zijn in de leerweg waarin hij examen doet.

Als een avo-vak ‘ingeruild’ wordt voor een beroepsgericht vak dan moet zorgvuldig gekeken worden of de leerling wel voldoet aan de eisen rond profielgebonden avo-vakken. De leerling moet bij het beroepsgerichte vak passende avo-vakken gevolgd hebben. Is dit niet het geval dan kan de leerling geen diploma krijgen.

Voor het beroepsgerichte vak in de GL geldt een aparte uitslagbepaling, ook wel de slaag-zakregeling nieuw vmbo.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT