Vakkenaanbod

In de bovenbouw van het vmbo volgen leerlingen avo-vakken en beroepsgerichte vakken. Afhankelijk van de leerweg die de leerling volgt is het vakkenaanbod verschillend, onderstaand schema laat dat zien.

Basis- of kaderberoepsgerichte leerweg

Gemengde Leerweg

Theoretische leerweg

Gemeenschappelijk deel

Gemeenschappelijk deel

Gemeenschappelijk deel

5 algemeen vormende vakken (Nederland, Engels, kunstvak, maatschappijleer en lichamelijke oefening), rekentoets

5 algemeen vormende vakken (Nederland, Engels, kunstvak, maatschappijleer en lichamelijke oefening), rekentoets, profielwerkstuk

5 algemeen vormende vakken (Nederland, Engels, kunstvak, maatschappijleer en lichamelijke oefening), rekentoets, profielwerkstuk

Profieldeel

Profieldeel

Profieldeel

1 profielvak (beroepsgericht), 2 algemeen vormende vakken (profielgebonden)

1 profielvak (beroepsgericht), 2 algemeen vormende vakken (profielgebonden)

2 algemeen vormende vakken (profielgebonden)

Vrije deel

Vrije deel

Vrije deel

4 keuzevakken (beroepsgericht), eventuele schoolspecifieke onderdelen

2 keuzevakken (beroepsgericht), 1 algemeen vormend vak, eventuele schoolspecifieke onderdelen

2 algemeen vormende vakken, eventuele schoolspecifieke onderdelen

Schoolspecifieke onderdelen zijn bijv. godsdienst, maatschappelijke stage.

 

Veranderen van leerweg

Rond de zomervakantie 2017 zijn er veel vragen met betrekking tot het veranderen van leerweg en stapelen. Uitgangspunt is dat leerlingen die vakken willen volgen in een andere leerweg, en die deze vakken af willen sluiten met een examen, het hele examenprogramma van de betreffende vakken moeten volgen. Dat betekent dat deze leerlingen ook deel moeten nemen aan alle examens (schoolexamens en centrale examens) van dat vak. Het is aan de school om te bepalen óf een leerling kan veranderen van leerweg en op welke manier dat vormgegeven wordt.
In onderstaande notitie staat een aantal uitgangspunten en voorbeelden van veranderen van leerweg in het vmbo. Deze notitie zal op termijn worden aangevuld met voorbeelden uit het land. Als u zo’n goed voorbeeld bent of kent dan roepen we u van harte op zich te melden.

Download de notitie

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT