Onderzoek

Inlopen van (onderwijs)achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs

Vragenlijst voor leidinggevenden met zicht op beroepsgerichte vmbo-programma’s

Vanwege het Corona-virus zijn alle scholen van half maart tot begin juni nagenoeg fysiek gesloten geweest. Onderwijs kon alleen in een online variant doorgang vinden. Vanaf 2 juni konden de vmbo-scholen beperkt open. En ook nu is corona nog van invloed op het onderwijs.

Deze enquête is bedoeld om te achterhalen welke eventuele achterstanden de huidige vierdejaars leerlingen in de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg hebben opgelopen in hun beroepsgerichte programma. Het gaat om de achterstanden zoals u ze op school ervaart bij uw leerlingen in leerjaar 4 op het moment van invullen van deze enquête (oktober 2020).

Wat gebeurt er om de achterstanden in te lopen, en hoe lukt dat? En wat is volgens u (extra) nodig om eventuele achterstanden in te lopen en om het bereikte onderwijsniveau op een goede manier vast te stellen?

  • We vragen u de enquête in te vullen als u leidinggevende bent én zicht hebt op de situatie in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo.
  • U dient de enquête in te vullen vóór 27 oktober 2020.
  • Met het beroepsgerichte programma bedoelen we de profielmodules en de keuzevakken.
Naar de vragenlijst voor leidinggevenden

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT