Kamerbrief met kabinetsreactie op verbetervoorstellen voor curriculum basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Op 9 december jl. heeft minister Slob aan de Tweede kamer een brief gestuurd over de adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs (Curriculum.nu).
De afgelopen anderhalf jaar is door ontwikkelteams van leraren en schoolleiders hard gewerkt aan voorstellen voor verbetering van het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Op 10 oktober 2019 hebben zij het resultaat gepresenteerd van de eerste fase van Curriculum.nu, waaraan ook duizenden andere betrokkenen hebben bijgedragen. Voordat de volgende stap wordt gezet, treedt de heer Slob graag met de Kamer in overleg over de gepresenteerde opbrengsten en over het begeleidende advies van de Coördinatiegroep Curriculum.nu.