Sterk Beroepsonderwijs

Ontwikkeling van regionale, doorlopende leerroutes

Vanuit Sterk beroepsonderwijs vinden wij het belangrijk om de komende jaren voort te bouwen op de vernieuwingen die in het vmbo én mbo hebben plaatsgevonden en de doorlopende leerlijnen vmbo – mbo. Dit breiden we uit naar het hbo, zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat van het vo (vmbo), via het mbo naar het hbo, voor leerlingen/studenten die dat willen. Via het programma Sterk Beroepsonderwijs werken we aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo – mbo en hbo, als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt. Sterk Beroepsonderwijs focust hierbij op goed en toegankelijk aanbod vmbo – mbo – hbo in elke regio.

Betrokkenen OCW, Connect Groen, MBO Raad, Stichting Platforms vmbo (SPV), de Vereniging Hogescholen en de VO-raad

Sterk Beroepsonderwijs

Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren gaat naar het vmbo. Het vmbo heeft hierdoor een belangrijke positie als basis van het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs biedt onderwijs, op veel verschillende scholen, aan verschillende jongeren, die verschillende routes nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Een afgeronde mbo- en/of hbo-opleiding biedt volop kansen op de arbeidsmarkt. In vergelijking met andere Europese landen zijn in Nederland zeer weinig jongeren werkloos. Tegelijkertijd blijft de aansluiting tussen vmbo – mbo en hbo een aandachtspunt. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat scholen in de regio samenwerken, zodat jongeren geen hinder ondervinden van de overgang van het ene naar het andere onderwijssysteem.

Naar de website

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Naar de website

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Sterk beroepsonderwijs? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Sterk beroepsonderwijs.

Nieuws over Sterk Beroepsonderwijs

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het project Sterk Beroepsonderwijs. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

26 februari - 2024
Tweede ronde aanvragen regeling versterking beroepskolom
01 februari - 2024
Vmbo in verandering: doorontwikkeling van het vmbo
27 november - 2023
Ook SBO gaat door

Inspiratie over Sterk Beroepsonderwijs

Duurzaamheid
15 juni - 2022

De duurzame week van Zone.college Doetinchem

Het Zone.college Doetinchem heeft elk jaar een duurzame week voor haar 1e-jaars leerlingen.

Meer lezen
Duurzaamheid
15 juni - 2022

Het duurzame, zelfgebouwde klaslokaal van Baanderherencollege Boxtel

Wat doe je als vmbo wanneer je te weinig ruimte hebt voor al je leerlingen? Je laat ze zelf een klaslokaal bouwen.

Meer lezen
Duurzaamheid
15 juni - 2022

De recyclestraat van Zone.college Borculo

In een nis van het Zone.college in Borculo is een recyclestraat ingericht. Hier kunnen leerlingen materiaal halen voor het uitvoeren van opdrachten.

Meer lezen

Meer veelgestelde vragen over Sterk beroepsonderwijs

Hoe kan ik samenwerken met het bedrijfsleven en het ROC in de regio?

De beroepsgerichte examenprogramma’s bestaan uit een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Welke keuzevakken u als school aanbiedt, hangt af van uw mogelijkheden en de regionale situatie. Samen met bedrijfsleven en mbo in uw regio kunt u daarin keuzes maken.

Is het mogelijk verkorting op het mbo te realiseren?

De nieuwe examenprogramma’s hebben niet als belangrijkste doel verkorting op het mbo te realiseren, wel om de aansluiting te optimaliseren. Het is mogelijk onderdelen van het mbo-programma als beroepsgericht keuzevak aan te bieden in het vmbo. Dit heeft op de eerste plaats een voorbereidende en oriënterende functie, maar zou als neveneffect kunnen hebben dat een leerling stukjes van de mbo-opleiding over kan slaan en zo tot verkorting van zijn opleiding kunnen leiden. Verkorting op het mbo kan alleen gerealiseerd worden als vmbo en mbo, op regionaal niveau, over individuele leerlingen, afspraken maken en het samen eens zijn.

Kijkt het mbo mee naar het beroepsgerichte profielvak dat een leerling heeft gevolgd?

Beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken vormen samen het beroepsgericht onderwijsprogramma dat een leerling heeft gevolgd. Voor het mbo kan het heel interessant zijn te kijken naar de beroepsgerichte keuzevakken, omdat daarin verdieping plaats kan vinden en een leerling in de beroepsgerichte keuzevakken al onderdelen van een mbo-opleiding kan volgen. Het beroepsgerichte profielvak moet het mogelijk maken om op 0-niveau in het mbo te starten voor een leerling. MBO-opleidingen kunnen leerlingen die hetzelfde profielvak hebben gevolgd bij elkaar in de klas zetten, zodat ze allemaal hetzelfde startniveau hebben.

Is het toegestaan om alle beroepsgerichte keuzevakken door het mbo in te laten vullen?

Een leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken afronden om een diploma te kunnen krijgen. Keuzevakken moeten in alle gevallen landelijk goedgekeurde keuzevakken zijn die voorzien zijn van een ilt-code. In eerste instantie zijn er landelijke keuzevakken ontwikkeld. Vmbo en mbo moeten samen bekijken of deze keuzevakken passen bij de mbo-opleiding die een leerling gaat volgen. Als dit het geval is, dan mogen de keuzevakken inhoudelijk door het mbo worden vormgegeven. Afsluiting gebeurt onder verantwoordelijkheid van het vmbo, maar kan in overleg en met betrokkenheid van het mbo plaatsvinden.

Ook derden (vmbo, mbo, branches, regio’s, enz.) kunnen  keuzevakken ontwikkelen. Dit moet wel altijd in samenwerking met het vmbo plaatsvinden. Nieuwe keuzevakken kunnen een landelijke status krijgen als ze door een speciaal daarvoor ingestelde commissie zijn goedgekeurd. Belangrijk is wel dat beroepsgerichte keuzevakken altijd moeten bestaan uit een combinatie van praktijk en theorie. Keuzevakken die bijv. alleen bestaan uit taal en rekenen of buitenschoolse vaardigheden voldoen niet aan deze eis.

Hoe verhoudt zich de regionale inkleuring tot de landelijke doelen en eenduidigheid van de programma’s?

De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s geven ruimte voor een regionale inkleuring. In eerste instantie zal er een landelijk pakket van beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken ontwikkeld worden. De profielen zijn voor alle leerlingen in Nederland gelijk en in het beroepsgerichte profielvak doen de leerlingen centraal examen. Uit het aanbod van beroepsgerichte keuzevakken kunnen scholen een keuze maken. Leerlingen maken een keuze uit het aanbod van de school. Beroepsgerichte keuzevakken wordt afgesloten met een schoolexamen. Met de keuze van beroepsgerichte keuzevakken kan een school aansluiten bij ontwikkelingen in de regio. Geadviseerd wordt de keuze voor keuzevakken te maken in overleg met het regionaal bedrijfsleven en het regionale mbo.

Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen, in overleg met het bedrijfsleven en het mbo in de regio, nieuwe keuzevakken te ontwikkelen. Deze keuzevakken  moeten aangeboden worden aan een landelijke commissie. Scholen die een onderwerp aan het keuzepakket toe willen voegen, kijken eerst in een databasis of er al een dergelijke beroepsgericht keuzevak bestaat. Is dat er, dan moeten ze dat aanbieden. Is dat keuzevak er niet, dan kunnen ze ervoor kiezen er zelf een te ontwikkelen en die aan het bestand toe te voegen. Zo blijft er sprake van landelijk gelijke doelen en eenduidige programma’s.

Voor het ontwikkelen van beroepsgerichte keuzevakken bestaat een format met richtlijnen. Geadviseerd wordt over een nieuw beroepsgericht keuzevak contact op te nemen met SLO (vmbo@slo.nl). Medewerkers van SLO adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling van een nieuw beroepsgerichte keuzevak.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT