Sterk Beroepsonderwijs

Ontwikkeling van regionale, doorlopende leerroutes

Vanuit Sterk beroepsonderwijs staan doorlopende leerroutes van vmbo tot mbo centraal. Om deze te realiseren stimuleert SPV, samen met de VO-raad, de MBO Raad, Connect Groen en OCW de ontwikkeling van regionale, doorlopende leerroutes. Om deze te realiseren organiseert SPV landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en publiceert zij handreikingen en goede voorbeelden.

Betrokkenen Connect Groen, VO-raad, MBO Raad, OCW, SPV
Sterk beroepsonderwijs

Sterk Beroepsonderwijs

Het is belangrijk om de komende jaren voort te bouwen op de vernieuwingen die in het vmbo én mbo hebben plaatsgevonden. Via het programma Sterk Beroepsonderwijs wordt er gewerkt aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt. Sterk Beroepsonderwijs focust hierbij op goed en toegankelijk aanbod vmbo-mbo in elke regio.

Naar de website

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Naar de website

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Sterk beroepsonderwijs? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Sterk beroepsonderwijs.

Nieuws over Sterk Beroepsonderwijs

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het project Sterk Beroepsonderwijs. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

26 augustus - 2021
Bestel de krant: Sterk Beroepsonderwijs: het vervolg
05 oktober - 2020
Het vmbo is zo gek nog niet
14 september - 2020
Krant Sterk Beroepsonderwijs

Inspiratie over Sterk Beroepsonderwijs

Keuzevakken
06 september - 2021

Mats ie mie? Mats ik oe!

Leerlingen van CSG Reggesteyn en ROC van Twente werken nauw met elkaar samen in het onderwijsprogramma Matsi.nl. De leerlingen en studenten ontwikkelen samen pop-up stores die ze, met hulp van lokale ondernemers, gezamenlijk in Rijssen runnen.

Meer lezen
LOB
03 september - 2021

Kies maar raak!

Buitenschools leren (BSL) vormt de sleutel waarmee leerlingen van de profielen Zorg & Welzijn en Diensten & Producten van het Connect College in Echt op basis van praktijkervaring een rake keuze kunnen maken uit een brede waaier aan vervolgopleidingen in het mbo.

Meer lezen
VMBO
18 juni - 2021

‘What’s here to stay’ op ROC Mondriaan

Waren er het afgelopen jaar ook veranderingen die zo goed bevielen dat we ze willen houden? Die waren er zéker, en het ging veel verder dan het online vergaderen. ROC Mondriaan maakte de balans op onder het motto ‘What’s here to stay’.

Meer lezen

Meer veelgestelde vragen over Sterk beroepsonderwijs

Hoe kan ik samenwerken met het bedrijfsleven en het ROC in de regio?

De beroepsgerichte examenprogramma’s bestaan uit een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Welke keuzevakken u als school aanbiedt, hangt af van uw mogelijkheden en de regionale situatie. Samen met bedrijfsleven en mbo in uw regio kunt u daarin keuzes maken.

Is het mogelijk verkorting op het mbo te realiseren?

De nieuwe examenprogramma’s hebben niet als belangrijkste doel verkorting op het mbo te realiseren, wel om de aansluiting te optimaliseren. Het is mogelijk onderdelen van het mbo-programma als beroepsgericht keuzevak aan te bieden in het vmbo. Dit heeft op de eerste plaats een voorbereidende en oriënterende functie, maar zou als neveneffect kunnen hebben dat een leerling stukjes van de mbo-opleiding over kan slaan en zo tot verkorting van zijn opleiding kunnen leiden. Verkorting op het mbo kan alleen gerealiseerd worden als vmbo en mbo, op regionaal niveau, over individuele leerlingen, afspraken maken en het samen eens zijn.

Kijkt het mbo mee naar het beroepsgerichte profielvak dat een leerling heeft gevolgd?

Beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken vormen samen het beroepsgericht onderwijsprogramma dat een leerling heeft gevolgd. Voor het mbo kan het heel interessant zijn te kijken naar de beroepsgerichte keuzevakken, omdat daarin verdieping plaats kan vinden en een leerling in de beroepsgerichte keuzevakken al onderdelen van een mbo-opleiding kan volgen. Het beroepsgerichte profielvak moet het mogelijk maken om op 0-niveau in het mbo te starten voor een leerling. MBO-opleidingen kunnen leerlingen die hetzelfde profielvak hebben gevolgd bij elkaar in de klas zetten, zodat ze allemaal hetzelfde startniveau hebben.

Is het toegestaan om alle beroepsgerichte keuzevakken door het mbo in te laten vullen?

Een leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken afronden om een diploma te kunnen krijgen. Keuzevakken moeten in alle gevallen landelijk goedgekeurde keuzevakken zijn die voorzien zijn van een ilt-code. In eerste instantie zijn er landelijke keuzevakken ontwikkeld. Vmbo en mbo moeten samen bekijken of deze keuzevakken passen bij de mbo-opleiding die een leerling gaat volgen. Als dit het geval is, dan mogen de keuzevakken inhoudelijk door het mbo worden vormgegeven. Afsluiting gebeurt onder verantwoordelijkheid van het vmbo, maar kan in overleg en met betrokkenheid van het mbo plaatsvinden.

Ook derden (vmbo, mbo, branches, regio’s, enz.) kunnen  keuzevakken ontwikkelen. Dit moet wel altijd in samenwerking met het vmbo plaatsvinden. Nieuwe keuzevakken kunnen een landelijke status krijgen als ze door een speciaal daarvoor ingestelde commissie zijn goedgekeurd. Belangrijk is wel dat beroepsgerichte keuzevakken altijd moeten bestaan uit een combinatie van praktijk en theorie. Keuzevakken die bijv. alleen bestaan uit taal en rekenen of buitenschoolse vaardigheden voldoen niet aan deze eis.

Hoe verhoudt zich de regionale inkleuring tot de landelijke doelen en eenduidigheid van de programma’s?

De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s geven ruimte voor een regionale inkleuring. In eerste instantie zal er een landelijk pakket van beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken ontwikkeld worden. De profielen zijn voor alle leerlingen in Nederland gelijk en in het beroepsgerichte profielvak doen de leerlingen centraal examen. Uit het aanbod van beroepsgerichte keuzevakken kunnen scholen een keuze maken. Leerlingen maken een keuze uit het aanbod van de school. Beroepsgerichte keuzevakken wordt afgesloten met een schoolexamen. Met de keuze van beroepsgerichte keuzevakken kan een school aansluiten bij ontwikkelingen in de regio. Geadviseerd wordt de keuze voor keuzevakken te maken in overleg met het regionaal bedrijfsleven en het regionale mbo.

Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen, in overleg met het bedrijfsleven en het mbo in de regio, nieuwe keuzevakken te ontwikkelen. Deze keuzevakken  moeten aangeboden worden aan een landelijke commissie. Scholen die een onderwerp aan het keuzepakket toe willen voegen, kijken eerst in een databasis of er al een dergelijke beroepsgericht keuzevak bestaat. Is dat er, dan moeten ze dat aanbieden. Is dat keuzevak er niet, dan kunnen ze ervoor kiezen er zelf een te ontwikkelen en die aan het bestand toe te voegen. Zo blijft er sprake van landelijk gelijke doelen en eenduidige programma’s.

Voor het ontwikkelen van beroepsgerichte keuzevakken bestaat een format met richtlijnen. Geadviseerd wordt over een nieuw beroepsgericht keuzevak contact op te nemen met SLO (vmbo@slo.nl). Medewerkers van SLO adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling van een nieuw beroepsgerichte keuzevak.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT