Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

21 - 05 - 2020

Een 3 voor een keuzevak = gezakt!

Sinds de start van ‘het nieuwe vmbo’ komen er vragen binnen over het cijfer dat leerlingen ten minste voor een keuzevak moeten behalen. Elk keuzevak moet met ten minste een 4 worden afgerond. Er mag geen 3 op de eindlijst van een leerling staan, niet voor een beroepsgericht keuzevak en ook niet voor een avo-vak.

Slaag-zakregeling

Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. Voor elk gevolgd keuzevak moet een eindcijfer worden bepaald dat op de eindlijst komt. De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken samen vormen het combinatiecijfer dat meetelt in de slaag-zakregeling.

Voor elk beroepsgericht keuzevak moet ten minste een afgerond 4 behaald worden. ‘Getrapt afronden’ (een 3.45 wordt een 3.5 en dan een 4) is niet toegestaan.

Herkansing

Als een leerling een 3 voor een keuzevak haalt kan hij door middel van een herkansing proberen een hoger cijfer te behalen. Deze herkansing moet opgenomen zijn in het PTA. Dit kan bijvoorbeeld door de formulering: heeft een leerling een te laag cijfer (lees een afgeronde 3) voor een beroepsgericht keuzevak behaald dan kan hij dit keuzevak herkansen door middel van een eindtoets over de inhoud van het keuzevak.

We adviseren u alert te zijn op de cijfers die behaald worden voor beroepsgerichte keuzevakken om problemen vlak voor de diplomering te voorkomen.

Meer nieuws

Andere nieuwsberichten die interessant zijn voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Meer nieuws
24 juni - 2024
Het vmbo bestaat 25 jaar!
24 juni - 2024
Voormalig voorzitter SPV Jan van Nierop
24 juni - 2024
Bijeenkomst rond leerwerktrajecten

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.