Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

14 - 06 - 2022

Geslaagde managementdag 2022

De toekomst van het v(mb)o en een van de grote mondiale thema’s, duurzaamheid, stonden centraal tijdens de managementdag die de Stichting Platform vmbo (SPV) op 13 juni organiseerde.

Tijdens het plenaire deel van de dag gingen Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad en Jan van Nierop, voorzitter SPV, met elkaar in gesprek over de vraag hoe het onderwijs van de nabije toekomst er uit moet zien. Volgens Jan moet met name het beroepsonderwijs met de ontwikkelingen en innovaties in het bedrijfsleven meebewegen, ook op het vmbo. We moeten stoppen met het maken van onderscheid tussen beroepsoriënterend en beroepsvoorbereidend onderwijs, maar onderwijs bieden dat de leerlingen stimuleert tot leren. Henk Hagoort benadrukte het belang van gelijkwaardigheid tussen ‘beroepsgericht en theoretisch gericht’ onderwijs en durfde de stelling aan dat over 5 jaar de naam ‘mavo’ uit ons onderwijs is verdwenen.
Beide heren hielden een warm pleidooi voor een structurele plaats en meer waardering van praktijkvakken in het brede voortgezet onderwijs.

Hak van Nispen, algemeen directeur van SME, ging in op de vraag hoe het onderwijs vorm kan geven aan duurzaamheid. Hoe dat kan was te zien in video’s van de drie genomineerden voor de Do A Good Thing Award. Aan het eind van de dag ging het Zone.college Borculo met de Award naar huis. Zij krijgen € 1500,- om hun recyclestraat op school verder vorm te geven.

Bekijk de opname van het plenaire deel
Prijswinnaars

De Do A Good Thing Award werd uitgereikt aan het Zone.college in Borculo. Met hun recyclestraat stimuleren zij leerlingen duurzaam om te gaan met materialen en gereedschap. Andere prijswinnaars waren het Baanderherencollege uit Boxtel en de locatie Doetinchem van het Zone.college. Een stimuleringsprijs was er voor De Passie in Utrecht.

Lees meer

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT