Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

24 - 10 - 2022

Advies SPV over de toekomst van de beroepsgerichte programma’s

In februari 2022 heeft SPV een advies uitgebracht aan de minister van OCW over de toekomst van de beroepsgerichte programma’s. Dit advies is door OCW positief ontvangen, maar de minister had nog wel wat aanvullende vragen. Die aanvullende vragen zijn beantwoord in een vervolgadvies dat eind september aan OCW gestuurd is. SPV hoopt dat het vervolgadvies het startpunt zal zijn van de doorontwikkeling van het vmbo in het algemeen en de beroepsgerichte programma’s in het bijzonder.

Bekijk het vervolgadvies

Bekijk het eerste advies

Nadere doordenking van het advies ‘Toekomst van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo’

In juli 2023 verscheen een nadere uitwerking van de adviezen die SPV gegeven heeft aan OCW in februari en oktober 2022 met betrekking tot de doorontwikkeling van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo.

Bekijk de publicatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.