Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

19 - 09 - 2020

Wil uw school ook aan de slag met uw visie op schoolexaminering?

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo krijgt steeds meer aandacht. Daarbij is het belangrijk dat elke school een eigen visie op toetsing en examinering ontwikkelt om van daaruit tot beleid te komen. In de 9 actielijnen van de VO-raad vormt visieontwikkeling niet voor niets punt 1 en ook minister Slob benadrukt in zijn beleid het belang hiervan.

Maar hoe komt u tot een schooleigen visie en welke ruimte is er voor binnen het wettelijk kader? Voor scholen die samen met hun team hun visie willen (door)ontwikkelen heeft SPV een aantrekkelijke toolbox ontwikkeld. Het doel van deze toolbox is om samen actief aan de slag te gaan en stapsgewijs tot inzicht te komen wat voor jullie school belangrijk is als het gaat om toetsing en examinering. De focus ligt op het vmbo, maar de tools zijn ook breder inzetbaar.

Bekijk het instructiefilmpje en de tools

Meer nieuws over het vmbo

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen schoolexaminering. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

08 januari - 2020
Schoolexaminering ……….. hoe pak je het aan?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT