PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting laat zien met welke (combinatie van) toetsen wordt gemeten of de leerlingen de eindtermen beheersen. De keuzes die een school hierbij maakt zijn afhankelijk van de leerdoelen, de visie op toetsing en de toetsorganisatie. In het PTA moet je tenminste opnemen: de te beoordelen leerdoelen uit het examenprogramma, het type toets, de inhoud van het schoolexamen, de tijdvakken, de herkansingsmogelijkheden en de wijze waarop het schoolexamen cijfer tot stand komt. Formatieve toetsen hoef je niet, maar mag je wel opnemen. Het moet wel duidelijk zijn welke toetsen wel en niet meetellen voor het eindcijfer.

Tools

Achtergrondinformatie