SPV en de nieuwe leerweg

SPV is voorstander van de invoering van praktijkgerichte programma’s en het samenvoegen van de GL en TL. Ze heeft meegewerkt aan het advies over de doorontwikkeling van vakken tot praktijkgerichte programma, aan het kader op basis waarvan praktijkgerichte programma’s ontwikkeld worden en aan het advies over het programma Techniek en innovatief vakmanschap.

SPV volgt de ontwikkeling rond de Praktijkgerichte programma’s en het eventueel invoeren van een geïntegreerde leerweg GL/TL op de voet en overlegt regelmatig met de betrokken partijen (OCW en SLO) over te nemen beslissingen. Hierin trekt SPV op samen met het Platform-TL, de VO-raad, de Federatie Techniek en Vakmanschap en natuurlijk met de platforms die samen SPV vormen.

SPV staat voor:

  • één ongedeeld vmbo waarin de verschillende leerwegen op elkaar aansluiten en waarin het voor leerlingen mogelijk is op verschillende niveaus examen te doen (vakken op GL/TL-niveau gecombineerd met vakken op bijv. KB-niveau.
  • praktijkgerichte programma’s die leerlingen de kans bieden zich breed te oriënteren, maar ook om ‘de diepte in te gaan’ in een programma naar hun keus, omdat de leerling weet hoe zijn vervolgopleiding eruit ziet.
  • praktijkgerichte programma’s die leerlingen keuzemogelijkheden bieden, binnen én buiten de sector waarop het praktijkgerichte programma dat ze volgen betrekking heeft.
  • praktijkgerichte programma’s die door alle vmbo-scholen aangeboden kunnen worden én praktijkgerichte programma’s die meer specialistisch zijn en die door scholen met een licentie aangeboden kunnen worden.
  • een leerweg die de doorstroom naar mbo-opleidingen op niveau 4 als focus hebben, maar op basis waarvan het ook mogelijk is, voor leerlingen die dat willen, door te stromen naar de havo.

De uitgangspunten heeft SPV verwoord in een advies aan OCW. Naast SPV zijn de in SPV samenwerkende platforms betrokken bij de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s in GL en TL.

Voor de start van de ontwikkeling van de nieuwe leerweg heeft SPV, samen met het Platform TL, een inventarisatie gemaakt van initiatieven op scholen die een praktijkgericht programma aanbieden. Uit deze inventarisatie blijkt dat een praktijkgerichte component in het onderwijs, waarbij leerlingen ook zelf vakinhoudelijke keuzes kunnen maken, de leerlingen motiveert, niet alleen voor het volgen van het betreffende vak, maar voor het hele onderwijs. SPV hoopt dat met de invoering van de praktijkgerichte programma’s alle leerlingen gemotiveerd worden en actief op zoek gaan naar hun eigen toekomst.
Lees de inventarisatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT