Programma van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting laat zien met welke (combinatie van) toetsen wordt gemeten of de leerlingen de eindtermen/deeltaken beheersen. De keuzes die een school hierbij maakt zijn afhankelijk van ‘wat moet en wat mag’ en de eigen visie visie op toetsing en examinering. In het PTA moet je tenminste opnemen: de (verplicht) te beoordelen eindtermen/deeltaken uit het examenprogramma, het type toets, de duur van de toets, de inhoud van het onderwijsprogramma, de tijdvakken, de herkansingsmogelijkheden en de wijze waarop het schoolexamen cijfer tot stand komt. Het PTA bevat een overzicht van summatieve – afsluitende – toetsen die het eindcijfer voor het SE van dit vak bepalen. Formatieve toetsen horen niet thuis in het PTA.

Wat moet en wat mag?

Rond het PTA worden veel vragen aan SPV gesteld. Die vragen worden beantwoord in het boekje: Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting in het vmbo. Het is bedoeld voor het vmbo, voor zowel de beroepsgerichte als de algemene vakken, maar ook bruikbaar voor havo en vwo. Het boekje is geschreven op basis van regels die gelden voor het PTA en de actuele examenprogramma’s. Naast veel informatie bevat het boekje PTA-voorbeelden die voldoen aan de voorschriften.

  • Digitale versie: download de publicatie.
  • Papieren versie: stuur een mail naar info@platformsvmbo.nl met vermelding van uw naam en adres en het aantal boekjes dat u wilt ontvangen. Voor elke verzending wordt € 7,50 verzendkosten in rekening gebracht. Bij de zending wordt een rekening toegevoegd.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT