Schoolexaminering

Kwaliteit schoolexaminering vmbo

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo wordt steeds belangrijker. Om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun schoolexaminering organiseert Stichting Platforms VMBO diverse praktische trainingen en biedt praktische tools. Hier vindt u meer informatie over dit trainingsaanbod, maar vooral over het thema dat hierin centraal staat: ‘kwaliteit van schoolexaminering vmbo’.

Publicatie ‘Wat moet en wat mag?

Rond het PTA worden veel vragen aan SPV gesteld. Die vragen worden beantwoord in het boekje: Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting in het vmbo. Het is bedoeld voor het vmbo, voor zowel de beroepsgerichte als de algemene vakken, maar ook bruikbaar voor havo en vwo. Het boekje is geschreven op basis van de regels die gelden voor het PTA en de actuele examenprogramma’s. Naast veel informatie bevat het boekje PTA-voorbeelden die voldoen aan de voorschriften. U kunt het boekje downloaden.

Aanbod trainingen SE SPV 2019

SPV biedt docenten ondersteuning bij het vormgeven van kwalitatief goede schoolexamens en PTA’s, zowel voor de AVO vakken als het beroepsgerichte programma vmbo. Daarnaast biedt SPV leidinggevenden ondersteuning bij het ontwikkelen van het schoolexamenbeleid. Dit doet SPV in de vorm van een breed aanbod van trainingen die in company worden uitgevoerd. Zie voor het trainingsaanbod https://bijscholingvmbo.nl/schoolexaminering/

Voor aanvragen kunt u contact opnemen met de kwartiermaker Schoolexaminering:
Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl of T. 06 54245534.