Cspe / centraal examen

Wij hebben er voor gekozen het cspe aan het einde van het derde leerjaar af te nemen. Welke regels gelden in dit geval voor de herkansing van het cspe?
Wij hebben er voor gekozen het cspe aan het einde van het derde leerjaar af te nemen. Moet een leerling die aan dit cspe heeft deelgenomen en niet wordt bevorderd naar leerjaar 4 het cspe opnieuw maken? Met andere woorden vervalt het cijfer cspe voor die leerling?
Mogen de vier profielmodules gespreid over twee leerjaren worden afgesloten? Bijvoorbeeld twee aan het einde van klas 3 en twee aan het einde van klas vier?
Op onze VSO-school doen de leerlingen op een andere dan de eigen school examen. Wij hebben er voor gekozen dat zij het cspe aan het einde van leerjaar 3 afleggen en de overige vakken in leerjaar 4 en 5. Blijft het behaalde resultaat van het cspe staan tot de uitslag van het eindexamen definitief is vastgesteld?
Mag er voor worden gekozen sommige leerlingen in het eerste tijdvak en andere leerlingen in het tweede tijdvak het cspe te laten maken?
Welke regels gelden voor de herkansing van het cspe BB en KB?
Welke regels gelden voor de herkansing van het cspe GL?
Op hoeveel herkansingen voor het centraal examen hebben leerlingen recht in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg?
Welke mogelijkheden zijn er voor kandidaten met een beperking bij de centrale examens?
De beoordeling van het cspe vmbo moet tevens plaats vinden door een tweede examinator. Moet die tweede examinator aanwezig zijn bij de afname van het cspe?
In welke gevallen kan een leerling worden uitgesloten van het ce/cspe?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT