NPO

U vindt op deze pagina informatie over het Nationaal Programma Onderwijs.

Nationaal Programma Onderwijs

NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs, een programma dat tot doel heeft vertragingen die leerlingen hebben opgelopen als gevolg van corona in te lopen.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er de komende twee jaar (vanaf mei 2021) 8,5 miljard euro beschikbaar voor het funderend onderwijs. Daarnaast is er geld beschikbaar voor het mbo en hbo. Voor elke leerling in het funderend onderwijs krijgt een school ongeveer € 700,-. Dit geld is bedoeld om vertragingen die leerlingen opgelopen hebben als gevolg van corona in te lopen. Door de schoolsluiting en online lessen, hebben leerlingen het afgelopen jaar minder les gehad dan in een normale situatie. Soms pakt dit goed uit en heeft een leerling weinig last van het feit dat hij ander onderwijs heeft gevolgd, maar voor veel leerlingen was het moeilijk om lessen te volgen en hun normale niveau te halen. Om vertragingen die leerlingen hebben opgelopen weg te werken, is er geld beschikbaar waarmee scholen bewezen interventies toe kunnen passen.

Menukaart

Op de menukaart staan wetenschappelijk bewezen interventies, waaruit scholen een keus kunnen maken en die ingezet kunnen worden bij het wegwerken van vertragingen bij leerlingen als gevolg van corona. De menukaart is een dynamisch instrument dat doorontwikkeld wordt. In de periode mei – juli 2021 moeten scholen inventariseren welke achterstanden hun leerlingen opgelopen hebben en op welke manier ze deze achterstand weg willen werken. Dit laatste leggen ze vast in een plan, waarbij interventies van de menukaart worden toegepast. Het bedrag dat per leerling beschikbaar is wordt toegevoegd aan de lumpsum van de school. In het financieel jaarverslag moet verantwoord worden hoe dit geld is uitgegeven.
Bekijk de menukaart

Servicedocument NPO-interventies in VMBO beroepsgericht

De interventies op de menukaart richten zich vooral op algemene achterstanden in algemene vakken. Ervaring leert dat leerlingen in het vmbo ook vertraging hebben opgelopen in hun sociaal emotionele ontwikkeling, in beroepsgerichte programma’s en in hun oriëntatie op het vervolgonderwijs. SPV wil vmbo-scholen ondersteunen bij het kiezen van interventies voor de beroepsgerichte leerwegen. Daarom heeft ze met een vmbo-bril naar de interventies op de menukaart gekeken en beschrijft ze in het servicedocument VMBO een aantal voor het vmbo passende, relevante en herkenbare uitwerkingen van interventies. Deze mogelijke interventies zijn ondergebracht in de menukaart.
Download het servicedocument

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Op 25 mei is de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor scholen in het VO wordt 65 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.
Bekijk de regelingen in de staatscourant

Zelftesten: informatie en handreiking

Het gebruik van de zelftest komt naast (en dus niet in plaats van) alle maatregelen die al gelden op school, zoals: handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Lees meer over zelftesten op lesopafstand.nl.

Handreiking zelftesten in het primair onderwijs en speciaal onderwijs
In dit stappenplan leest u wat u moet weten over zelftesten voor personeel in het primair en speciaal onderwijs, en wat u moet regelen om het gebruik van zelftesten voor uw medewerkers mogelijk te maken. Bekijk de handreiking.

Handreiking zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs
In deze handreiking leest u wat u moet weten over zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs, en wat u moet regelen om het gebruik van zelftesten voor uw school mogelijk te maken. Bekijk de handreiking.

U vindt hier protocollen, servicedocumenten, tips, adviezen en goede voorbeelden. Zij zijn allemaal bedoeld om u te ondersteunen en op ideeën te brengen. Heeft u een goede manier gevonden om beroepsonderwijs te verzorgen in coronatijd? Laat het ons weten, dan maken we er een artikel van en plaatsen we het op onze site. Het ‘coronadeel’ van de website zal een dynamisch karakter kennen waarop zeer regelmatig nieuwe content wordt geplaatst. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

Extra hulp voor de klas

Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en mbo-instellingen extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 56 miljoen euro. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag indienen. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur.
Lees de kamerbrief

Handreiking stage in tijden van corona

In coronatijd is het vinden van stageplaatsen lastig. In deze handreiking wordt ingegaan op het al of niet aanpassen van uw PTA, het maximaal benutten van beschikbare stageplaatsen/bestaande contacten en het werven van nieuwe stageplaatsen.
Download de handreiking

Praktijkonderwijs en vmbo

Om de scholen te ondersteunen hebben de Stichting Platforms vmbo, de Sectorraad Praktijkonderwijs en Lecso, gezamenlijk een service-document ontwikkeld. Dit is een document dat de scholen kan helpen met het operationaliseren van het protocol van de VO-raad. Juist ook voor dit type onderwijs. We hebben wel besloten er een dynamisch en flexibel document van te maken. Dit omdat we in de praktijk vast dingen gaan tegenkomen die we nu nog niet kunnen bedenken, maar waar wel oplossingen voor gezocht moeten worden. Het servicedocument zal voor het VMBO en het Praktijkonderwijs nagenoeg gelijk zijn. Het VSO past het document op maat aan voor de eigen sector omdat daar ook nog een aantal andere aspecten meespeelt, bijvoorbeeld in de verzorgende sfeer.
Download het Servicedocument volledige opening praktijk- en beroepsonderwijs per 1 juli 2020

Funderend onderwijs

Er is een servicedocument voor funderend onderwijs coronavirus COVID-19 verschenen, dat met regelmaat wordt geüpdatet. Het bevat de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in verband met COVID-19 voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Ook is er een Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs dat actueel gehouden wordt.
Download het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVI-19 (5 januari 2022)
Bekijk Q&A’s COVID-19 funderend onderwijs (4 januari 2022)
Download het Protocol Voortgezet Onderwijs: onderwijs tijdens corona (10 januari 2022)
Download het Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) (10 januari 2022)

Vragen

Heeft u vragen over beroepsonderwijs en corona? Stel ze dan via dit formulier, we geven u zo snel mogelijk antwoord.
Er is een document beschikbaar met FAQ’s over buitenlandse reizen en excursies.

Nieuws over NPO

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het thema NPO. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo. 

Meer actualiteit
21 februari - 2023
Prijsvraag Pilottrajecten interventies in het vmbo, pro en (v)so
03 maart - 2022
NP Onderwijsgelden mogen langer besteed worden
10 februari - 2022
Volle kracht vooruit: hoe wordt NPO-geld besteed?

Inspiratie

Corona
12 november - 2020

Online open dagen bij X11 media en vormgeving in Utrecht

X11 in Utrecht biedt exclusief het profiel Media, Vormgeving en ICT aan. Voor de open dagen kiest de school dit jaar voor een volledig online variant.

Meer lezen
Corona
12 november - 2020

Online meekijken bij praktijklessen in de keukens bij François Vatel in Den Haag

Even was er in Den Haag sprake van dat alle scholen hun voorlichtingsdagen zouden annuleren, maar ‘dat is gelukkig van de baan’, zegt Marco van Wijngaarden, locatiedirecteur van François Vatel.

Meer lezen
Corona
12 november - 2020

Een cameraploeg en een live-verbinding op het Schoonhovens College

‘De school laten zien, informatie geven én de leerlingen iets laten ervaren. Dat zijn de drie pijlers van de voorlichting en die moet je vooraf goed formuleren,’ zegt Pieter Zorgman, afdelingsleider onderbouw vmbo bb/kb/gl op het Schoonhovens College.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT